Förbundsstyrelsen har tillsatt en grupp för att titta över förbundets stadgar och ta fram förslag till nya stadgar till Förbundsmötet 2022.

Louise Olsson är sammankallande i gruppen.

– Det är ett ganska omfattande arbete, vi gör samtidigt en organisationsöversyn, förklarar hon. 

När det handlar om att byta namn på verksamhetskretsarna och förbundsmöten är det endast namnen som ska ändras. Det är Louise Olsson tydlig med att påpeka. 

Ett annat förslag från gruppen är att ha ett centralt representantskap per år istället för dagens två. Det som tas bort föreslås ersättas med ett lokalt representantskap. 

Vi vill vara så medlemsnära som möjligt, skapa ett större engagemang och få alla medlemmar att känna sig delaktiga i vår organisation.

Louise Olsson, förste vice ordförande Elektrikerförbundet

– Anledningen är att vi vill ha mer engagemang från klubbarna, säger Louise Olsson och tillägger att den viktigaste orsaken till de föreslagna förändringarna i stadgarna är att få en mer förankrad demokrati i förbundet. 

– Vi vill vara så medlemsnära som möjligt, skapa ett större engagemang och få alla medlemmar att känna sig delaktiga i vår organisation.  

Stadgegruppen tittar även på hur framtidens verksamhetskretsar/avdelningar ska vara organiserade. 

– I dag tillhör medlemmarna den verksamhetskrets där företaget är placerat. Det känns inte riktigt rätt. Jag som medlem borde väl tillhöra, och kallas till möten i, den krets där jag bor? Något som såklart inte ska påverka vilken företagsklubb jag tillhör. Det faktum att det bor väldigt få medlemmar i vissa kretsar är också något vi funderar på när vi tittar över en framtida organisation. 

Stadgegruppen har ett intensivt arbete framför sig. I september senare i år ska förändringsförslagen ut på remiss för att sedan presenteras som förslag till Förbundsmötet 2022.