All verksamhet ligger för närvarande nere.

Styrelsen, som nu träffas på telefon på grund av nuvarande omständigheter, har beslutat att förlänga 2020 års verksamhetsår tills vi har möjlighet att träffas igen. När är idag omöjligt att säga.

Styrelsen kommer så snart smittoläget och restriktionerna tillåter att skicka ut en detaljerad verksamhetsplan.                                                                                                      

Styrelsen uppmanar alla medlemmar att hålla ut och följa Folkhälsomyndighetens direktiv.

När du blir erbjuden vaccinering, tacka inte nej.

Som framgår på annan plats i tidningen avled vår förre klubbordförande Kurt Jerlin strax före jul.

Styrelsen vill påminna om möjligheten att hedra ”Kurre” med en insättning på Klubb 67:s sociala fond, en fond som ”Kurre” var en av initiativtagarna till.

Önskar du skänka en liten slant till fonden, använd Klubb 67:s plusgiro 46 24 10-2. Märk insättningen med ” Soc.fond KJ” och ditt namn.                                                   

Du kan också skriva en personlig hälsning på Kurt Jerlins minnessida på Fonus hemsida.