Under 2020 förhandlades hundratals nya kollektivavtal fram. Ett sådant år borde det statistiskt sätt inträffa konflikter där strejk bryter ut. Men 2020 var inte ett vanligt år. Enligt den preliminära statistiken från Medlingsinstitutet var antalet strejkdagar under förra året i Sverige noll.

En uppmärksammad konflikt under året var Elektrikernas konflikt med Hometec security i Göteborg. Inte heller den konflikten innebar några strejkdagar för de anställda.

Enligt Ekot visar strejkhistoriken att Sverige blivit allt fredligare på arbetsmarknaden jämfört med andra länder. Under de senaste 10 till 15 åren har våra nordiska grannar haft betydligt fler strejkdagar i genomsnitt än Sverige.