Julen står för dörren och det verkar som att vi än en gång går mot välbehövd ledighet efter en intensiv tid.

Det har varit ett händelserikt år. LAS-förhandlingar, avtalsteckningar, avtalsförhandlingar, permitteringar, uppsägningar, prolongeringar och inte minst Corona har fyllt almanackan med arbetsuppgifter. 

Oktober inleddes med att industrins parter gjorde upp om det så kallade märket. Efter en lång period utan löneökningar var förväntningarna höga på kompensation.

När väl industrin gjort upp kunde vi konstatera att någon retroaktivitet inte fanns med i uppgörelsen. Däremot uppgick värdet över avtalsperioden till 5,4 procent, vilket över perioden sett får ses som acceptabelt.

Efter att ha väntat sedan april på löneökningen menade vi att det var ohållbart att medlemmarna skulle behöva vänta tills revisionerna var klara.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Läget har varit exceptionellt, och vi visste att förhandlingarna skulle bli svåra under rådande pandemi och osäkerhet. 

På Installationsavtalet och Kraftverksavtalet gick det till en början trögt. Det var många viktiga frågor på bordet, både för oss och för motparterna.

Efter några försök så började kraftverksförhandlingarna gå framåt igen, och den 13 november kunde vi skriva på ett nytt kraftverksavtal. 

En fråga som varit viktig på kraftverksavtalet är att ingen ska dö på jobbet. Efter flera år av tragiska dödsolyckor har vi arbetat för att hitta sätt att göra branschen säkrare.

Under avtalsrörelsen fick vi igenom våra krav om för att minska riskerna i beredskapsorganisationen och säkerställa montörernas kompetens.  

På installation fortsatte förhandlingarna över helgen och läget såg mörkare ut. Flera stora arbetsgivarfrågor fanns kvar på bordet och vi uppfattade att motparten inte ville hörsamma våra krav.

Men till slut så släppte det, den 18 november skrev vi på för ett nytt installationsavtal. 

En övergripande fråga som varit väldigt viktig för oss har varit att säkra upp medlemmarnas löneökningar från första december. Efter att ha väntat sedan april på löneökningen menade vi att det var ohållbart att medlemmarna skulle behöva vänta tills revisionerna var klara.

Detta krav uppskattades inte av våra motparter, men till slut så fick vi till lösningar som kunde accepteras. 

Avtalsrörelsen är inte slut än, men med våra största avtal klara kan jag ändå känna att axlarna sjunkit något.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Ytterligare en fråga som varit uppe i avtalsförhandlingarna är sexuella trakasserier, och arbetsgivarens skyldighet att agera när en anställd blir utsatt från exempelvis en kund. Detta är frågor vi nu reglerat i våra kollektivavtal. 

Pensionsuppgörelsen som slöts mellan LO och Svenskt Näringsliv i våras är nog trots allt den största segern för våra medlemmar. Idag börjar arbetsgivarens avsättning av den större delen av tjänstepensionen inbetalas från 25 års ålder.

Efter avtalsperioden kommer den nya åldern vara 22 år, vilket innebär att alla våra yngre och framtida medlemmar kommer få tre års extra avsättning i förhållande till vi som finns i dagens system. En klar förbättring för vårt förbund som har många unga medlemmar.

Dessutom kommer inbetalningarna på sikt redovisas på lönespecifikationerna, vilket gör det lättare att kontrollera sin pensionsavsättning. 

Nu fortsätter förhandlingarna på övriga avtalsområden.

I skrivande stund har vi skrivit nytt avtal på Thyssen, Byggnads har precis blivit klara med deras största avtal och Målarna sitter i medling (sedan texten skrevs har Målarna tecknat avtal, reds. anm.).

Avtalsrörelsen är inte slut än, men med våra största avtal klara kan jag ändå känna att axlarna sjunkit något. 

Med detta vill jag önska er en fin december och en god jul och ett gott nytt år.  

Urban Pettersson, Elektrikernas förbundsordförande