– Vi är oerhört nöjda att vi i och med detta lyckats säkra likvärdiga villkor mellan uthyrd personal och de anställda i kundföretagen, säger Kent Ackholt, LOs ombudsman med ansvar för Bemanningsavtalet i ett uttalande.

LO lyfter att det nya avtalet innebär att pensionerna nu säkrats för de bemanningsanställda. Såväl genom att man enats om att införa den överenskommelse som tidigare tecknats mellan LO och Svenskt Näringsliv, som genom att de bemanningsanställda nu garanteras att få del av de extra pensionsavsättningar som görs på respektive kunds område.

Avtalet gäller för alla LO:s 14 medlemsförbund. Sammanlagt berörs omkring 115000 bemanningsanställda.