Avtalet gäller från den 1 januari 2021 till och med den 31 maj 2023.
Löneökningsutrymmet är 2,7 procent den 1 januari 2021 och 2,2 procent den 1 juni 2023.

Avtalet innehåller även en extra avtalspension på 0,1 procent. Totalt innebär det nu 0,6 procent avtalspension på avtalsområdet.

Den pensionsöverenskommelse som LO och Svenskt Näringsliv kommit överens om ingår i avtalet, vilket bland annat innebär att arbetstagare börjar samla in pengar till sin avtalspension tidigare (från dagens 25 år ned till 22 år).

Tomas Torstensson och Petter Johansson

Fortsatt utväxling av avtalskrav

Avtal 2020

Det nya avtalet innehåller även sådant som stärkt skydd mot sexuella trakasserier utförda av tredje man och ny arbetsmiljöregel vid anmälan om arbetsmiljöfråga.

Parterna har kommit överens om arbetsgrupper i följande ämnen:

  • Jämställdhet
  • Kartläggning av eventuella löneskillnader mellan kvinnor och män
  • Genomgång av allmänna bestämmelser
  • Utbildning för skyddsombud
  • Framtagande av exempel på prestationslöneformer
  • Förutsättningar för finansiering av yrkestävlingar och yrkesutbildning

Observera att förhandlingarna för avtalet med det snarlika namnet: Larm- och säkerhetsavtalet, som gäller för arbetarna på Stanley Security, pågår fortfarande. 

Larm- och Säkerhetsteknikavtalet:

Larm- och Säkerhetsteknikavtalet är ett avtal mellan Svenska Elektrikerförbundet, Seko och Installatörsföretagen. Medlemmarna som går under Larm- och Säkerhetsteknikavtalet jobbar med mindre larmanläggningar.