Enligt LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson väljer LO-förbunden att säga upp avtalet på grund av att bemanningsanställda inte erbjuds samma villkor som ordinarie personal.

– Det ska vara samma kostnad och villkor att ta in bemanningsanställda som ordinarie personal. Detta vill inte kompetensföretagen gå med på. Därför ser vi ingen annan lösning än att säga upp avtalet, säger Torbjörn Johansson i ett uttalande.

Kompetensföretagen tycker att uppsägningen av avtalet är ”olycklig”, och menar att den anledning som LO anger är felaktig.

– LO vill i denna förhandling inte följa den tecknade pensionsöverenskommelse om avräkning på kostnaden för införande av Avtalspension som har ingåtts mellan Svenskt Näringsliv och LO. De vill därmed ha mer än alla andra på den svenska arbetsmarknaden. Vi har en överenskommelse på arbetsmarknaden om lönenivå, det så kallade märket, men detta är tydligen inte tillräckligt för LO. Det är däri som problemet ligger, säger Patrik Eidfelt, förbundsdirektör på Kompetensföretagen, i ett uttalande.

Avtalet löper ut efter sju dagar om ingen ny överenskommelse nåtts.