I skrivande stund sitter Elektrikerförbundet med respektive motpart i slutförhandlingar om nya avtal.

Förutom löneökningar är fackets krav på de båda avtalsområdena:

Installationsavtalet

– Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.

– Höjning av penningfaktorn vid ackord.

– Stärkt arbetsmiljö: stärk skyddsombudens roll på arbetsplatserna och dammlarm till alla medlemmar.

– Bättre beredskapsregler.

– Kompetensutveckling för nya arbetsuppgifter, minst 16 timmar/år.

– Moderniserade permissionsregler: även mor- och farföräldrar ska räknas som nära anhörig.

– Satsning på jämställda löner mellan kvinnor och män.

– Förtydligande av resereglerna.

– Höjning av den extra pensionsavsättningen.

Kraftverksavtalet

– Kortare arbetsvecka och mer arbetstidsförkortning.

– Skärpta regler för beredskap, vilotid och utbildning.

– Vid övertidsarbete som infaller under beredskapstid ska såväl beredskaps- som övertidsersättning betalas.

– Bättre arbetsmiljöstatistik.

– Bättre beredskapsregler.

– Kompetensutveckling och yrkescertifikat.

– Höjning av den extra pensionsavsättningen.
Därutöver kräver förbundet att det i avtalen säkerställs att förändringar i lagen om anställningsskydd inte påverkar maktförhållandena mellan parterna

Industrimärket

Parterna har att förhålla sig till det av industrin normerande märket, som i denna avtalsrörelse hamnade på 5,4 procent under 29 månader.

För LO-förbunden innehåller avtalet en låglönesatsning där arbetsplatser eller branscher med anställda som tjänar under 26 100 per månad får en högre lönepott.

Märket innehåller inga retroaktiva löner från i våras, då nya avtal skulle ha tecknats. Avtalsförhandlingar som sköts upp till denna höst på grund av Corona-pandemin.

Avtalens längd

Under den tid ett kollektivavtal gäller råder fredsplikt. Det är alltså inte lagligt att strejka under denna tid.

När nya kollektivavtal ska förhandlas fram och det råder avtalslöst tillstånd finns dock ingen fredsplikt. Därför brukar fackförbunden önska så korta avtal som möjligt.

Märket landade som ovan skrivet i ett avtal på 29 månader.

Kommunals nya avtal är tolv månader längre än så, och sträcker sig ända fram till sista mars 2024.

Hur långt Elektrikerförbundets nya avtal kommer att sträcka sig återstår att se.