– Våra krav är att höja lönerna med tre procent under ett år. Som minst 783 kronor. Men förutsättningen för att vi ska få igenom våra krav är att ni är villiga att ta fajten där ute. Hot om arbetsnedläggelse sätter press på arbetsgivarna, säger Elektrikernas ombudsman Patrik Ericsson. 

Vi befinner oss vid ingången till Myntkabinettet, granne med Kungliga slottet i Stockholm. Montörerna vid APQ El har rast och har gått ut för att lyssna på vad Patrik Ericsson och Ninni Blom från Elektrikerna har att säga.

Det är så kallad Brandkårsvecka, där organisationen gör arbetsplatsbesök och informerar om den nu snart nalkande avtalsrörelsen. 

Det här är den andra Brandkårsveckan för året. Den första var i februari, innan Corona stoppade avtalsrörelsen.

När det larmar ska alla på bygget ut, inte bara elektrikerna. Då blir det inget snack, inget tjafs om jobbiga elektriker som alltid ställer krav hela tiden.

Patrik Eriksson, ombudsman Elektrikerna

Installationsavtalet, som egentligen skulle ha gått ut sista april, har prolongerats – det vill säga förlängts – till och med 15 november. Innan dess tänker sig parterna ha hittat en överenskommelse om det nya avtalet.

Anledningen till att mötet vid Myntkabinettet sker utomhus stavas även det Corona. Det ska vara så säkert som möjligt för alla inblandade.

Totalt har El-ettan planerat in 75 besök under veckan. Alla ombudsmän och ett flertal förtroendevalda har rensat kalendern för att vara ute och prata om avtalsrörelsen. 

– Det är viktigt att alla medlemmar vet om vilka krav som gäller. Det står ju på vår hemsida och så, men det är ju inte alla som går in där och kollar, så det är bra att vi kommer ut och berättar, säger Patrik Ericsson. 

En samling personer utanför Myntkabinettet

Inför montörerna utanför Myntkabinettet berättar Patrik Ericsson och Ninni Blom om fackets krav i avtalsrörelsen. Ett sådant krav är utökad arbetstidsförkortning.

En samling personer utanför Myntkabinettet

Montörerna vid APQ El har rast och har gått ut för att lyssna på vad Patrik Ericsson och Ninni Blom från Elektrikerna har att säga.

Inför montörerna utanför Myntkabinettet berättar Patrik Ericsson och Ninni Blom om fackets krav i avtalsrörelsen. Ett sådant krav är utökad arbetstidsförkortning. 

– Det är något vi kräver efter att ni medlemmar skrivit motioner om det, säger Patrik Ericsson

I dag har de anställda som går under Installationsavtalet en arbetstidsförkortning på 29 timmar per år. Men facket vill alltså öka arbetstidsförkortningen än mer. 

Ett annat viktigt krav är att komma till rätta med dammet ute på byggena. Patrik Ericsson berättar att facket vill ha dammlarm som larmar när dammhalten är för hög i lokalerna.

Man har diskuterat portabla dammlarm, för var och en att ha fastsatt på kläderna, men även ett dammlarm som installeras i belysningen. 

Tar man bort kravet på behörighet kommer man att öppna upp för att anställa arbetskraft till betydligt lägre löner.

Patrik Eriksson, ombudsman Elektrikerna

– När det larmar ska alla på bygget ut, inte bara elektrikerna. Då blir det inget snack, inget tjafs om jobbiga elektriker som alltid ställer krav hela tiden. 

Patrik Ericsson och Ninni Blom informerar även om motpartens krav. Bland annat att de önskar kunna anställa montörer utan kompetens för enklare montagearbeten.

Det är något facket varnar för. 

– Det är viktigt att vi behåller det som behörighet, för det är ni som vet om det ska vara en 300-stege eller en 600-stege. Tar man bort kravet på behörighet kommer man att öppna upp för att anställa arbetskraft till betydligt lägre löner än vad ni har, säger Patrik Eriksson. 

Läs om ett annat arbetsplatsbesök under Brandkårsveckan här (länk).

Enkät: Vad tycker du är det viktigaste för facket att driva i avtalsförhandlingarna?

David Nguyen 49 år, APQ El
– Det är klart att det är bra med mera pengar. Men även en bättre pension. Jag har kollegor som gått i pension, och de säger att det blir väldigt lite pengar då.
Joakim Tollsten 26 år, APQ El
– Det är stökigt, smutsigt och dammigt på byggena. Så jag vill att man lyfter arbetsmiljön och får bukt med dammet.
Katarina Boström 34 år, praktikant APQ El
– Tryggare anställningar och underlätta för de anställda att kombinera arbete och familjeliv.

Elektrikernas krav i urval:

 • Löneökning på tre procent, men som minst 783 kronor per månad. Ettårsavtal. 
 • Långsiktigt krav om att avsättningen till tjänstepensionen ska uppgå till totalt tio procent (i dag gäller sex procent för anställda under Installationsavtalet)
 • Kortare arbetsvecka, mer arbetstidsförkortning (i dag gäller 29 timmar)
 • Krav på dammlarm
 • Höjd beredskapsersättning 
 • Ökad möjlighet till återhämtning/vilotid
 • Förtydligande av resereglerna
 • Kompetensutveckling för nya arbetsuppgifter, minst 16 timmar/år.

Installatörsföretagens krav i urval:

 • Möjlighet att anställa montörer utan kompetens för enklare montagearbeten
 • Kravet på utbildning för teknikmontörer tas bort
 • Arbetstidens förläggning förändras från dagens 06.30 – 17.00 till 06.00 – 19.00 +/- 30 min. 
 • Utöka möjligheten till förskjuten arbetstid även lördag och söndag
 • Ansökan om föräldraledighet i samband med semester ska lämnas in samtidigt