Sommaren går mot höst, löven skiftar färg och avtalsrörelsen rör sig allt närmre. Förberedelserna sker för fullt och vi är redo för en lång höst med tuffa förhandlingar med våra motparter.

Förhandlingarna om trygghet och omställning har nu gått in i en intensiv period där LO och Svenskt Näringsliv träffas löpande.

Det kommer bli en spännande höst. 

Vidare kan jag inte låta bli att kommentera regeringens höstbudget. De pengar som kommer välfärden och Arbetsförmedlingen till del är efterlängtade.

Minst lika viktigt är att de förbättrade reglerna i arbetslöshetsförsäkringen får ligga kvar ytterligare ett år – en satsning som borde bli permanent.

Företaget har i förhandlingarna signalerat att de fortfarande tror att de kan tillämpa ett tjänstemannaavtal på larmteknikerna.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Något jag dock är tveksam till är de sänkta arbetsgivaravgifterna för unga. Senast sänkta arbetsgivaravgifter för unga infördes beräknades varje nytt jobb som reformen bidrog till att kosta detsamma som fyra heltidstjänster i välfärden.

En bild på Jonas Eriksson, monterad över en bild på en strejkskylt

”Vad bråkade man om i Göteborg egentligen?”

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Debatt

En mycket ineffektiv åtgärd.

De senaste veckorna har det stormat rejält kring företaget Hometec Security i Göteborg.

Sedan april i år har vi försökt teckna kollektivavtal där. Efter flera försök att komma överens genom förhandlingar tvingades vi att varsla om strejk och sympatiåtgärder.

Vi kan nu konstatera att vi lyckats teckna ett kollektivavtal efter mycket hårt arbete – inte minst från vår lokalorganisation.

Jag vill speciellt tacka alla er som stöttat oss i vår kamp.

Trots det nytecknade avtalet finns det ändå skäl att berätta vad konflikten handlade om.

Detta är tyvärr en allt vanligare situation på svensk arbetsmarknad, där arbetsgivare gömmer sig bakom ett kollektivavtal för att slippa teckna kollektivavtal med rätt organisation.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Företaget saknade tidigare kollektivavtal för de säkerhetstekniker som är anställda, men har däremot haft ett kollektivavtal för tjänstemän med Unionen.

Peter Lidström utomhus

Tidigare an­ställd vid Veri­sure-före­tag: ”Vi skulle skriva under på att vi var tjänste­män”

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Nyheter

Elektrikerförbundet är det fackförbund som organiserar arbetsuppgifterna för säkerhetstekniker – det vill säga bland annat installation, driftsättning och service av larmprodukter – som säkerhetsteknikerna på företaget utför.

Att det är Elektrikerförbundet och inte Unionen som organiserar dessa arbetsuppgifter har tidigare avgjorts i en skiljedom.

Detta är tyvärr en allt vanligare situation på svensk arbetsmarknad, där arbetsgivare gömmer sig bakom ett kollektivavtal för att slippa teckna kollektivavtal med rätt organisation – något som ofta kallas avtalsshopping, då arbetsgivarparten ofta drivs av att hitta det ”billigaste” kollektivavtalet.

Detta riskerar att leda till lönedumping, felorganiserade arbetstagare, felaktiga försäkringar och ett kollektivavtal som inte reglerar de arbetsuppgifter arbetstagaren utför. 

Jag är orolig för en utveckling där föreningsrättskränkningarna ökar och vi tvingas driva fler långdragna domstolsprocesser för våra medlemmars räkning.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Vi ser också allt oftare att arbetstagare får utstå påtryckningar från arbetsgivare, som syftar till att hindra dem att utnyttja sin föreningsrätt genom att till exempel gå ut i strejk eller utföra sitt fackliga uppdrag.

Jimmi Hall

Unionen: ”Det är fortfarande vårt avtal som gäller på Hometec Security”

Konflikten med Verisure och Hometec Security

Nyheter

Jag är orolig för en utveckling där föreningsrättskränkningarna ökar och vi tvingas driva fler långdragna domstolsprocesser för våra medlemmars räkning.

Det duger inte! Därför jobbar vi för ett starkare skydd för anställda som utsätts för föreningsrättskränkning.  

Trots att vi tecknat ett kollektivavtal på Hometec tror jag inte att resan slutar här. Nu måste vi påbörja arbetet med att se till att kollektivavtalet följs, så att de anställda får det bättre i praktiken.

Vägen dit kan bli lång, och företaget har i förhandlingarna signalerat att de fortfarande tror att de kan tillämpa ett tjänstemannaavtal på larmteknikerna.

Vi kommer inte att vika ned oss.  

Urban Petterson, Elektrikernas förbundsordförande