Vad känner du angående att förhandlingarna strandade?

– På ett sätt så känns det helt okej att det vart som det vart, men samtidigt så känns det väldigt tråkigt vi inte kunde gå i mål.

På vilket sätt känns det helt ok?

– Att det stöp på rätt saker. Parterna gjorde ändå sitt yttersta, men vi fann ingen lösning.

På vilka saker stöp det menar du?

– Det tråkiga svaret är helheten. Men den absolut viktigaste frågan för vårt förbund som var kvar att lösa var att få bort undantagen i turordningskretsarna. Vi har så många små arbetsplatser, så det är en väldigt viktig fråga för oss. Men det fanns såklart flera viktiga frågor.

Det är ingen schism inom LO?

– Nej. Alla parter insåg att vi stod för långt ifrån varandra.

Den absolut viktigaste frågan för vårt förbund som var kvar att lösa var att få bort undantagen i turordningskretsarna.

Urban Pettersson, ordförande Elektrikerna

Så vad händer nu?

– Vi är ju på väg in i en avtalsrörelse. Och vi ser ju över hur vi ska kunna skydda oss mot eventuella lagförslag.

Ni kommer att driva arbetsrätten i avtalsrörelsen?

– Ja, men sedan är det svårt naturligtvis. Vi vet ju inte exakt hur eventuella lagförslag kommer att se ut.

– Och jag köper inte beskrivningen att ”nu ska politiken ta över”. För det ska de inte alls göra, det ska de ge fan i. Vi ska sköta det här själva, mellan parterna. Men däremot så innebär det här att vi kommer inte att kunna sköta det på centralorganisations-nivå, utan det får bli på förbundsnivå. Sedan krävs det solidaritet mellan förbunden, att vi hjälper varandra.

Har du något medskick till medlemmarna?

– Medlemmarna behöver inse att vi har makt nog att stoppa detta men om vi vill bli framgångsrika behöver vi bli fler medlemmar samt vara beredda på att protestera, oavsett vilket parti som lägger fram ett eventuellt förslag om försämringar.

– Alla vet hur stor betydelse anställningstryggheten för ett bra liv. Vi behöver sluta oss samman i avtalsrörelsen och se till att skydda oss mot det här.