Idén att införa en särskild arbetsmiljövecka fick Mattias Johansson när han var ansvarig för Bravidas verksamhet i Norge.

– Där såg jag att de låg väldigt långt före oss i Sverige vad handlar om säkerhet.

Så när Mattias Johansson tog över koncernchefsposten 2015 började arbetet. Den första arbetsmiljöveckan hölls 2017.

– Vi fokuserar såklart på arbetsmiljö och säkerhet hela året, men vi behöver ha någon form av fokus där vi lyfter det ännu mer. Där vi kan fånga upp problem och enas kring vad som är viktigt, så att vi kan få våra anställda, ledare och chefer att förstå vikten av detta.

Om du går förbi en arbetstagare som inte jobbar säkert och du inte säger något, så är det en tyst acceptans.

Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida

– Jag skulle säga att vi har lyckats väldigt bra, men vi ser ju också att det här är en process som man aldrig kan sluta, utan något vi måste utveckla hela tiden.

De första åren fokuserade företaget på de farligaste riskerna i arbetet. Sådant som fallskador, skärskador och elgenomgångar. Nu är tanken att företaget ska bli proaktivt. Tänka efter före, se vad som kan innebära en risk.

Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida

– Så att vi kan undvika att olyckor händer. I år är det stort fokus på att lära våra ledare och chefer att utreda sådant som lyfts av våra anställda, så att man gör rätt åtgärder i rätt tid så att olyckor inte sker.

Och här är Mattias Johansson självkritisk.

– Om man ska vara ärlig så händer det i dag att det brister i våra utredningar, särskilt hur vi kan åtgärda sådant som skulle kunna innebära skador och olyckor.

Har de här veckorna lett till något konkret?

– Bland annat har vi blivit tydligare med vad som är rätt skyddsutrustning och vad som är okej att använda. Och det utvecklas ju hela tiden. Tidigare har vi installatörer mer följt byggbolagens olika regler och rutiner, men numer är det oftare att det är vi som ställer krav på vår omgivning, för att vi har blivit så bra på det här.

Mattias Johansson ger exemplet stegar. I stort sett alla stegar i företaget har bytts ut, inte för att de inte varit godkända på marknaden, utan för att de inte har varit tillräckligt bra för företagets säkerhetstänk.

Nu kan vi se och korrigera det som är fel, men vi är helt övertygade om att det här kommer att leda till färre olyckor.

Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida

– Vi har även tagit fram egna stegar för att vi ska kunna jobba ännu säkrare. Vi har inte tyckt att de som funnits har varit good enough.

Arbetsskador, hälsa och arbetsmiljö

Anna Norling: ”Ett par skadade axlar, en förstörd kropp”

Krönikor

Under veckan kommer utbildningar runt om i hela koncernen att ske, därutöver kommer koncernledning och övriga ledningsfunktioner att göra platsbesök. Så coronaanpassat det går.

Totalt räknar Mattias Johansson att hundratals arbetsplatser över hela Norden kommer att besökas under veckan.  

– Jag ska på ett projekt nära Arlanda, där kommer jag att träffa anställda men även kunden, dels för att en osäker arbetsmiljö kan spilla över på dem, men det är också viktigt att de förstår det viktiga i att de låter våra anställda arbeta på ett säkert sätt.

– Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och en attraktiv leverantör.

Har ni sett någon minskning av olyckor och tillbud sedan arbetsmiljöveckorna infördes?

– Nej, inte ännu. Och det är helt enligt vad forskningen säger. När man börjar mäta något så går det alltid upp i början. Det betyder att man är transparant, och det är något bra. Nu kan vi se och korrigera det som är fel, men vi är helt övertygade om att det här kommer att leda till färre olyckor.

Att någon glömt något eller gör något slarvigt, då ska vi säga till att det är viktigt att du är rädd om dig. Vi ska ta hand om varandra.

Mattias Johansson, vd och koncernchef Bravida

Mattias Johansson säger att det viktigt även för mindre företag att säkerställa att ledare och chefer vet vilket ansvar de har för arbetsmiljön.

– Vi brukar säga att ”du får den säkerhet du passerar”. Om du går förbi en arbetstagare som inte jobbar säkert och du inte säger något, så är det en tyst acceptans. Så ser man något som inte sköts enligt säkerhetsreglerna i Bravida, så ska man säga till. Man ska inte riskera sin hälsa för att man tycker det är för varmt för att bära hjälm eller för krångligt att bära handskar.

– Ofta så är det det där lilla, när man inte tänker efter före, som gör att olyckan är framme. Att någon glömt något eller gör något slarvigt, då ska vi säga till att det är viktigt att du är rädd om dig. Vi ska ta hand om varandra.