Stiften är strömförande och en mycket allvarlig risk, särskilt för barn som inte inser den omedelbara faran.

Myndigheten uppmanar konsumenterna att prata om el och elsäkerhet med sina barn.

Solceller kan slå ut jord­fels­bryta­ren: ”Man märker inget förrän det är för sent”

Solceller, solpaneler och solenergi

Nyheter

”Förklara att el kan vara farligt och att de alltid ska gå till en vuxen om stickproppen går sönder och stiften fastnar i uttaget. Bryt strömmen och kontakta ett elföretag”, skriver Elsäkerhetsverket. 

Det är inte bara USB-laddare till telefoner (som myndigheten tidigare varnat för) som stiften kan lossna på, utan det kan hända alla produkter med stickpropp.

Ett problem som Elsäkerhetsverket uppmärksammar är uttagen på tågen, där uttaget sitter lågt mellan två säten. Då blir vinkeln sned när stickproppen sätts i och tas ur, vilket kan innebära högre slitage.

Det är en fara då slitna och trasiga elprodukter innebär större risker och strömförande delar kan kommas åt. 

Elsäkerhetsverket uppmanar konsumenterna att:

  • Köpa originalprodukter från kända säljare med CE-märkning
  • Kontrollera produkterna emellanåt så att allt ser helt ut
  • Inte dra ur stickproppen genom att dra i sladden, utan att ta tag i stickproppen när produkten tas ur uttaget
  • Förvara elprodukter så att stiften inte skadas. 

En ytterligare uppmaning från myndigheten är att se till att möbler inte kommer emot stickproppen i uttaget så att den skadas.

”Det är väldigt lätt att förstöra en stickpropp i ett vägguttag genom att skjuta en tung möbel på den”, skriver Elsäkerhetsverket i sitt pressmeddelande.

Myndigheten påminner samtidigt om att en jordfelsbrytare är en billig livförsäkring, samt att använda Elsäkerhetsverkets digitala tjänst ”Koppla säkert.se” vid minsta fundering kring vilka installationer en el-obehörig konsument själv får utföra.  

 Just detta hände på Espresso House

Ett kafé i Malmö hade problem med musiken i lokalen. En av de anställda drog då ur sladdarna ur väggen och högtalarsystemet. Men en sladd var trasig, och lossnade från stickproppen.

Kvar i uttaget satt stiften till stickproppen. Den anställde såg inte detta, utan trodde att uttaget var tomt. Hen kom åt stiften och fick en stöt genom fingret, genom armen och upp i huvudet.

Den anställde chockades, kände en stickande känsla i armen samt blev illamående. Dagen efter hade den anställde huvudvärk, men inga andra men. 

Händelsen inträffade i slutet av augusti. Allt enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket. Det framgår dock inte av anmälan om den skadade undersökts av vården.