Bakgrunden är de strandade förhandlingarna om Trygghet och omställning med Svenskt näringsliv som fem LO-förbund i vintras hoppade av i protest bland annat mot hur LO:s förhandlingsdelegation skött förhandlingarna.

Nu har LO-förbunden försökt att enas, och LO-styrelsen lade till fredagens representantskap ett förslag om en omstart i förhandlingarna, där alla förbund ska få mer insyn och större delaktighet i förhandlingarna – samt att begreppet ”saklig grund” inte ska vara uppe för diskussion under partssamtalen. 

Det var förslag som klubbades igenom helt utan debatt. Av de 115 ombuden var det ingen som opponerade sig. Inte ens Pappers ombud, vars ordförande tidigare samma vecka gått ut i en debattartikel i tidningen Arbetet där han förklarade att Pappers under fredagens möte skulle säga nej till fortsatta förhandlingar mellan LO och Svenskt Näringsliv, höjde rösten.

Det kan bli verkligt svåra diskussioner mellan oss, mellan de olika förbunden.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Två förbund som har varit på helt olika sida i frågan om partsförhandlingarna om Trygghet och omställning är Elektrikerförbundet och Målarna.

Sofie Eriksson: ”Högerns LAS-hat handlar inte om ungdomar”

Frågan om förändringar i Las

Krönikor

Elektrikerförbundet stannade kvar i förhandlingarna, Målarna hoppade av. Nu säger sig båda ordförandena vara nöjda med fredagens beslut. 

– Det beslut som togs i dag var en förutsättning för att få tillbaka de förbund som har hoppat av förhandlingarna. För att få styrka i förhandlingarna, säger Urban Pettersson, ordförande för Elektrikerförbundet.

– Det känns ändå skönt någonstans är att det förslag som vi i LO-styrelsen lade egentligen är ett erkännande av Målarnas och de övriga fyra förbundens motioner. Vi har blivit väldigt bra behandlade i det avseendet, säger Mikael Johansson, ordförande för Målarna och tillägger: 

– Det har väldigt mycket fram till nu handlat om form, och inte innehåll. Nu börjar det riktiga jobbet. Och det är inte vilken dussinfråga som helst.

Urban Pettersson

Nu när vi inte ska förhandla om saklig grund-begreppet så kommer trycket att öka på turordningsreglerna.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerna

Det som ska förhandlas med motparten är alltså anställningstryggheten.

Det var LO som 2017 kallade motparten till förhandling, då de fackliga organisationerna såg stora problem med otrygga anställningar som allmän visstid och hyvling.

Claes Thim: ”Vi behöver mer trygg­het på arbets­marknaden – inte mindre!”

Frågan om förändringar i Las

Debatt

Det var förhandlingar som gick ganska trögt, fram till dess att Januariavtalet tecknades i januari 2019. I avtalet mellan regeringspartierna och samarbetspartierna Centern och Liberalerna fastslogs att arbetsrätten skulle reformeras, främst genom att det ska bli enklare för arbetsgivarna att säga upp personal.

En utredning tillsattes vars förslag skulle bli lag, om inte parterna innan dess kunde komma överens om en reformering av lagen om anställningsskydd. 

Senast den sista september vill politikerna se resultat från parternas förhandlingar. Annars går man vidare med utredningens förslag.

Urban Pettersson säger att för Elektrikerna är det viktigaste i förhandlingarna att trygga turordningsreglerna.

Mikael Johansson

Vi kommer inte att ha en färdig uppgörelse sista september, det är jag helt övertygad om. Den här hösten är extremintensiv.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

– Nu när vi inte ska förhandla om saklig grund-begreppet så kommer trycket att öka på turordningsreglerna, och där är det väldigt viktigt för oss att vi inte får en massa konstigheter i undantag, eftersom vi har en massa små enheter vilket skulle innebära att det skulle skära rakt in hos oss. Så det kommer att bli den stora frågan för oss att bevaka så att vi inte kommer i ett läge där det blir fri sparkningsrätt vid arbetsbrist.

Bild på Catharina Calleman

”Med för­slagen har vi näs­tan ing­en an­ställ­nings­trygg­het kvar”

Frågan om förändringar i Las

Nyheter

Mikael Johansson säger att Målarna är beredda att förhandla om mycket, men inte allt.

– Det handlar bland annat om saklig grund, som nu i och med fredagens beslut inte blir dispositiv. Nu blir det en kraftmätning med våra motparter som blir bra. Men att göra det i en kontext där det ligger ett lagförslag i form av den statliga utredningen, det underlättar ju inte direkt för oss. Det är på intet sätt över det här.

Den korta tidsramen för förhandlingarna tror Mikael Johansson blir svår att hålla.

– Vi kommer inte att ha en färdig uppgörelse sista september, det är jag helt övertygad om. Den här hösten är extremintensiv, först den här frågan, sedan tillkommer en avtalsrörelse, säger Mikael Johansson.

Urban Pettersson säger att det tuffaste kommer sen, när ett förhandlingsresultat väl är på plats.

– Det kan bli verkligt svåra diskussioner mellan oss, mellan de olika förbunden, och när det ska förankras hos medlemmarna. Inget förbund kommer att få precis som det vill.

Det är ingen hemlighet att det här har varit en väldigt uppslitande fråga.

Mikael Johansson, förbundsordförande Målarna

Att de 14 olika LO-förbunden nu enats om att återuppta förhandlingarna med motparten är ett tecken på styrka, menar de båda fackordförandena.

Ett förstoringsglas över ordet LAS

Anställnings­skyddets historia – så gick det till

Frågan om förändringar i Las

Nyheter

– Jag känner en stor ödmjukhet, för jag vet att det här har varit en väldigt besk medicin för andra förbund som har tyckt annorlunda än vad vi har gjort. Och att vi då lyckas komma fram till något gemensamt visar ändå på en styrka hos de fackliga organisationerna. Det är ingen hemlighet att det här har varit en väldigt uppslitande fråga, att vi nu har lyckats komma samman innebär ju att människor har fått flytta på sig under den här resan på ett sätt som är jättejobbigt och det är klart att det måste man känna en stor respekt och ödmjukhet inför. För vi har ju inte tyckt likadant, det är helt uppenbart, säger Mikael Johansson.

– Det är en styrka, och nu när vi har borgfred ska vi försöka att upprätthålla den, säger Urban Pettersson.

Under fredagens representantskap representerades Elektrikerna av förste vice ordförande Louise Olsson, andre vice ordförande Pontus Boström och förhandlingschef Mikael Pettersson.

Urban Pettersson representerade förbundet genom sin plats i LO-styrelsen.