Ola Månsson berättar att det händer att organisationen besöker kommuner för att diskutera rimligheten i anbudsförfaranden. 

– Våra upphandlande personer i kommunerna måste ha kunskapen, mandatet och modet att kunna förkasta alla anbud som är orimliga. Anbud som inte skapar en sund konkurrens. 

– Vi stöttar kommunerna, och därmed också våra medlemsföretag, för att öka kännedomen kring vad som kännetecknar en rimlig upphandling.

Installatörsföretagens vd menar även att det är ett problem när myndigheterna lägger till skall-krav i upphandlingarna som inte rör produktionen.

Låga anbud från oseriösa aktörer kan leda till att dessa, för att hålla nere kostnaderna, tummar på säkerheten på byggena.

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen

Sådant som sociala krav eller ansvar mot tredje man. Som att kräva praktikplatser för kommunens arbetslösa, eller miljö- och hållbarhetskrav.

– Det är problematiskt. För om vi ska få en konkurrens där alla har möjlighet att lämna pris på sin kompetens, lägger man då in sådana mjuka värden som hållbarhet. Då krävs att företagen har rätt utbildning för att förstå vad det innebär, och då går de stora företagen i bräschen. Men de små företagen har inte möjlighet att hänga med. 

– Det ska inte finnas några skallkrav som inte den upphandlande myndigheten klarar av att följa upp och utvärdera i sin helhet.

Ola Månsson säger att han själv har erfarenhet av osund konkurrens i offentliga upphandlingar. 

Ola Månsson
Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen

– Jag har personligen sett exempel på detta när jag var entreprenör. Där den som fått jobbet har gått in med orimligt låga prissättningar.

– Det är inget fel att lämna ett lågt pris för att ta en marknad, men jag tycker att den upphandlande myndigheten ska hindra ett alldeles för lågt anbud, säger Ola Månsson och fortsätter:

– Vet man till exempel att en elektriker ska tjäna x kronor enligt kollektivavtal och att om man ska tjäna de kronorna så måste man i Sverige betala arbetsgivaravgift, sociala kostnader och omkostnader, då bör man som upphandlande myndighet förstå rimligheten i de timarvoden som lämnas, och där brister det. 

Ola Månsson berättar om en händelse där det tydligt framgår att den upphandlande kommunen inte hade kunskapen om timpriserna i branschen. 

Alla de seriösa entreprenörerna arbetade med hantverkare som hade kollektivavtal och har man kollektivavtal så kan inte timpriset variera så väldigt mycket.

Ola Månsson, vd för Installatörsföretagen

– En oseriös entreprenör lämnade ett otroligt oseriöst anbud. De övriga, seriösa, entreprenörerna hade lagt anbud som låg högre, men väldigt lika varandra. Då trodde kommunen att entreprenörerna hade pratat ihop sig med varandra och genomförde en gryningsräd*. Men egentligen handlade det om ren okunskap från kommunens sida. Alla de seriösa entreprenörerna arbetade med hantverkare som hade kollektivavtal och har man kollektivavtal så kan inte timpriset variera så väldigt mycket. 

Han tillägger att han tycker att Lagen om offentlig upphandling är ett bra instrument om det behandlas rätt. 

– Men vi måste ju ha lönsamhet för att utveckla företagen. För låg prissättning gör att vår bransch, som har oerhört högt teknikinnehåll, inte klarar av att utveckla sig. Sunda priser ger sund utveckling. 

– Därutöver: Låga anbud från oseriösa aktörer kan leda till att dessa, för att hålla nere kostnaderna, tummar på säkerheten på byggena. Samtidigt som låga anbud kan göra det svårt att bibehålla och utveckla klimatsmarta lösningar.

Text: Anna Norling
Foto: Peter Knutson/Installatörsföretagen

*Gryningsräd

En gryningsräd innebär en oanmäld inspektion i syfte att hitta bevis för en misstänkt överträdelse (i detta fall av konkurrenslagen).