De regionala skyddsombuden har tagit fram mallar på riskanalyser, speciellt framtagna för det som pandemin kan innebära, att använda i det lokala arbetsmiljöarbetet.  

– Riskanalyser ska göras för varje arbetsmoment, det är inget nytt. Vad vi har märkt nu är att många företag inte har koll på hur man gör, sade Claes Thim, som tillsammans med Karl Löfvenberg och Johan Hytte höll i utbildningen. 

Risker som togs upp under utbildningen var bland andra om nyckelkompetens på projektet blir sjuk, om det finns riskgrupper hos kunden och användandet av kollektiva färdmedel till arbetsplatsen. 

Det handlar inte om att vi ska vara poliser, men vi måste säga till när vi upptäcker felaktigheter.

Claes Thim

Förslag på lösningar som nämndes var:

  • Att se till att det finns back-up på företaget (så att det finns fler än en person som klarar av de olika arbetsuppgifterna)
  • Att säkerställa att det finns möjlighet för de anställda att hålla en god personlig hygien (genom tvättmöjligheter och handsprit)
  • Att planera projekten så att den anställde som bor närmast ett projekt kan arbeta där (för att minimera risken det innebär att ta långa resor med kollektivtrafiken)

– Nu får man faktiskt planera upp det här, den som bor närmast bygget ska vara på bygget. Det är den enklaste åtgärden, och här behöver väl en del företag tänka om lite, sade Claes Thim.

Att äta och byta om i skift var också något som föreslogs – för att inte alla ska bli sjuka samtidigt.  

Johan Hytte

Johan Hytte, regionalt skyddsombud VK1

Claes Thim

Claes Thim

– Om man har haft konstaterad smitta på sin arbetsplats så måste man följa upp det ordentligt. Annars är det risk att resten av arbetslaget är sjuka inom en vecka, sade Johan Hytte, regionalt skyddsombud. 

Utöver de utmaningar som corona-pandemin innebär för arbetsmiljöarbetet diskuterades även skyddsombudens roll i stort. 

– Det handlar inte om att vi ska vara poliser, men vi måste säga till när vi upptäcker felaktigheter, sade Claes Thim. 

Bland annat togs risker med fallutrustning upp. 

– Linan ska vara spänd. Om du har en fem meter lång lina och faller, vem ska då dra upp dig?, sa Claes Thim och fortsatte:

– Tänk även på att vid märkning av egna selar ska ni inte skriva med spritpennor, selarna tål inte det. 

Ett av de skyddsombud som deltog under El-ettans skyddsombudsträff var Jani Louhelainen, Ohmegi Elektro. 

– Hos oss har det funkat bra, men det är alltid bra att fräscha upp minnet hur vi kan arbeta. Vi har inte arbetat med de här konsekvensanalyserna för corona tidigare, men vi får väl göra ett test och se hur det går, säger han. 

Jani Louhelainen
Jani Louhelainen, skyddsombud på Ohmegi Elektro.

På Ohmegi Elektro i Sollentuna arbetar runt 90 anställda. Förutom Jani Louhelainen finns ytterligare två skyddsombud samt ett huvudskyddsombud. 

Det främsta problemet han ser just nu är dammet. 

– Damm är ett ständigt problem, överallt. Det finns alltid någon yrkesgrupp som inte har dammsugare, det ställs vi för nästan dagligen. 

Han berättar att misstankar finns om att Corona har drabbat arbetsplatsen. 

– Det var en period då vi var fyra-fem stycken som var sjukskrivna samtidigt. Jag tappade lukt och smak och hostade. 

– Det är viktigt att alla tar sitt ansvar, är man sjuk så är man hemma. Vi kan inte slappna av än, det kan bli värre

Har du några tips till andra skyddsombud?

– Att man ska diskutera arbetsmiljö med alla på arbetsplatsen, det är ju inte bara skyddsombudens arbetsmiljö, utan det är alla kollegors arbetsmiljö. Man bör även vara medveten om att det alltid finns ett motstånd, i och med att arbetsmiljöarbetet för med sig en kostnad. Det finns så mycket man kan göra, men det är alltid en kostnadsfråga i slutändan. 

Material från mötet:

En tabell för uträkning av risk.
Genom att använda riskanalyserna kan arbetsgivare och skyddsombud räkna ut hur allvarliga konsekvenserna blir vid negligerande av riskerna. Genom att multiplicera sannolikheten med konsekvensen fås en riskfaktor.
En tabell för uträkning av risk.
Ett exempel på riskuträkning:

Håller vi oss uppdaterade med rekommendationer från Folkhälsomyndigheten?

Sannolikheten är låg, kanske en tvåa på skalan, vilket innebär osannolikt.

Men konsekvenserna kan bli väldigt allvarliga, förslagsvis en fyra.

När du multiplicerar sannolikheten (2) med konsekvens (4) får du en riskfaktor, i det här fallet 8.

I den matris som tagits fram innebär det att risken är så hög att företaget kontinuerligt måste arbeta med frågan.

En lösning kan vara att utse någon på företaget som är ansvarig för att uppdatera alla anställda om vad som gäller.

(Fler exempel från tabellen i bilderna nedan)
En tabell för uträkning av risk.

En tabell för uträkning av risk.

En tabell för uträkning av risk.

Mall för skyddsrondsprotokoll

Mall för skyddsrondsprotokoll

Foto: Privat samt skärmdumpar