– Jag insåg att vi behöver vara flera som tycker och tänker till, och ser vad vi kan göra för att förhindra att utredningens förslag blir verklighet. Det var då jag kom på att vi skulle ha det här mötet, säger David Aura. 

David Aura bjöd in alla klubbordföranden och kontaktombud i verksamhetskretsen till ett videomöte. Totalt stod drygt 70 personer på sändlistan.

Därutöver bjöds förbundsordförande Urban Pettersson och förbundsombudsmannen Petter Johansson in.

Vi behöver vara flera som tycker och tänker till, och ser vad vi kan göra för att förhindra att utredningens förslag blir verklighet.

David Aura, vk-ledare VK21

Under två timmar diskuterades sedan lagen om anställningsskydd. Lagens historia, den nu presenterade utredningen, och vilka konsekvenser förslagen skulle få i praktiken. 

– Vi pratade om vad vi kan göra centralt, regionalt och lokalt. Och det är medlemmar som nu kommer att höra av sig till sina lokala politiker och bedriva ett folkrörelsearbete även där. Vissa frågade om de fick göra så, och de får de såklart. Det är bra att berätta för de folkvalda om sådant man tycker är fel, att till exempel den här utredningens förslag tycker inte vi är bra. 

Att ha ett ständigt pågående och levande samtal med medlemmar och klubbar är något David Aura sätter stort värde på. 

– Jag har alltid tyckt att det viktigaste med facket är att känna att facket är närvarande, och att dem man valt finns nära till. 

Det är viktigt att förbundsordföranden och de i Stockholm bryr sig om vad som händer medlemmarna ute i landet.

David Aura, vk-ledare VK21

– För att man ska kunna ha ett stort förtroende för varandra och våga ställa upp för varandra så måste man våga komma nära varandra, och det tycker jag att vi kan bli bättre på, från vk-hållet och nedåt.

– Det är viktigt att förbundsordföranden och de i Stockholm bryr sig om vad som händer medlemmarna ute i landet. 

Men David Aura är tydlig med att det handlar om en tvåvägskommunikation, inte att vk-ledare och förbundsanställda ska hålla en monolog inför medlemmarna.

– Vi lägger mycket fokus på vad medlemmarna kan göra själva för att vi ska få det så bra som möjligt på våra arbetsplatser. Oavsett vilken fråga det gäller så är det vår uppgift gemensamt som fackförening att värna våra villkor och stå upp för oss själva, tillsammans. Emot dem som vill försämra för oss.