En laptopskärm med ett skärmklipp från ett digitalt möte. Pontus Boström i talarfönstret.

Elektrikernas ekonomi: ”Vi måste inse hur situa­tionen ser ut”

Nyheter

Med bakgrund av att det är första gången som Elektrikerna håller ett centralt representantskap i digital form har motionsbehandlingen flyttats till höstens möte.

Det som i förväg förväntas skapa mest diskussioner på dagens möte är förbundets ekonomi.

Utöver ekonomin kommer mötet att behandla verksamhetsberättelse och årsredovisning för 2019.

Under mötet har 54 ombud från hela landet samt de 13 ledamöterna i förbundsstyrelsen rösträtt.

Vad är det centrala representantskapet?
Varje vår och höst håller Elektrikerna centrala representantskap.

Där deltar ombud som röstats fram från olika delar av förbundet. De rapporterar om årets verksamhet och röstar om motioner som har kommit in.

Vart fjärde år är det förbundsmöte, förbundets högsta beslutande organ. Då röstas bland annat ny ledning och styrelse fram.

Dagordningen till onsdagens centrala representantskap:

 • Öppnande
 • Val av:
  a) Sekreterare för mötet
  b) Justerare för mötet
  c) Rösträknare
 • Sammanträdet utlyst i behörig ordning
 • Fastställande av dag- och arbetsordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Verksamhetsberättelse för 2019
 • Årsredovisning 2019
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av resultat och balansräkning
 • Beslut avseende 2019 års resultat
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2019
 • Ekonomirapport
 • Avslutning