Ombuden lyfte frågor om förbundets kostnader för bland annat delägandet i Folkets Hus i Sundsvall, juristförsäkringen i Help och kostnaden för de extrainsatta CR-möten som blev resultatet av Jonas Wallins och Per-Håkan Waerns avgångar under hösten 2019. 

Den senare frågan besvarade förbundets andre vice ordförande Pontus Boström.

Var och ett av de extrainsatta CR-mötena kostade förbundet mellan 700 000 till 750 000 kronor. 

Dock måste vi faktiskt inse hur situationen ser ut, och börja jobba med det.

Pontus Boström, andre vice ordförande Elektrikerna

De övriga frågorna sade Pontus Boström att han tyckte var för tidigt att förekomma en diskussion i förbundet.

Under hösten kommer arbetsutskottet presentera en budget för 2021. 

En organisationsöversyn ska också göras. 

– Vi befinner oss i en allvarlig situation, men jag vill även tillägga att förbundets ekonomiska ställning är god, vi har handlingsmöjligheter. Dock måste vi faktiskt inse hur situationen ser ut, och börja jobba med det, sade Pontus Boström.