Rickard Lantz är försäljningschef på Swede Energy, som tagit den norska uppfinningen till Sverige.

På arbetsplatsen

Sveriges effekt­reserv: När Karls­hamns­verk­et behövs får inget gå fel

Reportage

WeightWatcher heter systemet som övervakar snötyngden på solpanelerna, och blir det för tungt värms panelerna upp och smälter snön.

– Enkelt förklarat så styrs det hela av ett switch-skåp mellan växelriktare och paneler, antingen producerar du ström eller så vänder du och skjuter upp ström till panelerna, säger Rickard Lantz.

Switchen styrs av viktsensorer och när ström tillförs panelerna så blir de varma. 

Tak som vi tidigare skulle avrått kunder från att installera solpaneler på kan nu användas för att utvinna solenergi.

Rickard Lantz, försäljningschef Swede Energy

Det var när det norska solenergiföretaget Innos testkörde paneler med strömgenomgång som de upptäckte att värme utvecklades och därifrån tagit tekniken vidare.

Solceller, solpaneler och solenergi

Solkartan: Hur mycket el genererar dina paneler?

Nyheter

När den nu är reglerad blir effekten vid smältning två kilo snö per kvadratmeter och timme. Tekniken ger fler soltimmar vilket kompenserar för energin som använts för smältning. 

Men det ger också möjlighet att installera paneler på äldre och svagare tak. Kommersiella byggnader från före 1970 har ofta takkonstruktioner som inte tål snötyngder på över 150 kg per kvadratmeter. 

– Weightwatcher innebär att tak som vi tidigare skulle avrått kunder från att installera solpaneler på nu kan användas för att utvinna solenergi. Dessutom sparas stora summor på snöröjning, säger Rickard Lantz.

Inte minst för viktövervakningen har vi flera intresserade.

Rickard Lantz, försäljningschef Swede Energy

Tekniken är tänkt för stora anläggningar där taken delas in i olika smältzoner som kan styras var för sig beroende på takkonstruktion och hur smältvattnet kan tas om hand.

Det är en hyfsat stor investeringskostnad och alltså ännu inget för villataket.

– Men för större anläggningar går det att räkna hem, och inte minst för viktövervakningen har vi flera intresserade, säger Rickard Lantz.