Under förra året ökade antalet nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige med 19 000 stycken, till 44 000. Det visar statistik från Energimyndigheten.

Även den installerade effekten ökade kraftigt, med hela 70 procent, och uppgick till 698 megawatt (MW).

Majoriteten av den installerade effekten för 2019 kommer från anläggningar under 20 kW, det vill säga mindre solcellsanläggningar som exempelvis villatak.

De kommuner med störst installerad effekt är storstadskommunerna Göteborg, Uppsala, Stockholm och Linköping.

Men även mindre kommuner, som Sjöbo, satsar på solel.

I Sjöbo kommun har den installerade effekten ökat med 6 MW, och i Herrljunga och Gnosjö har den ökat med 1 MW per kommun under det senaste året.

Vid slutet av 2019 var det bara en enda kommun i Sverige som saknade solcellsanläggningar: Dorotea.