Det var under ett arbete vid ett parkeringshus i Lerum våren 2017 som olyckan inträffade.

En byggnadsarbetare, som arbetade för Alingsås fogtjänst, skulle foga dörrkarmar till ett transformatorutrymme. 

I samband med fogningsjobbet utsattes arbetaren för starkström och skadades mycket svårt. Han fick brännskador av tredje graden på flera delar av kroppen.

Nu döms Serneke Anläggning, som var huvudansvarig för projektet, till att betala en arbetsmiljöbot på 400 000 kronor för arbetsmiljöbrott. Det här rapporterar Byggnadsarbetaren

Enligt domen gav inte Sernekes skyddsansvarige tillräckliga instruktioner eller förutsättningar för att de som skulle utföra arbetet hade förutsättningarna klara för sig.

Bland annat uppgav den som skadades att han inte visste hur farligt det var att gå in i transformatorutrymmet.

Serneke hade ansvar för arbetsmiljön i egenskap av arbetsmiljösamordnare på platsen. Därför menar rätten att företaget ska dömas för arbetsmiljöbrott. 

Av domen framgår även att Serneke inte anser att de var ansvariga för olyckan, eftersom byggnationen färdigställts och överlämnats till Lerums Energi, som man menar hade ansvar för anläggningen och för att arbetsplatsen skulle vara säker. 

Domen är överklagad till hovrätten.