Förra året avslutades den 12 december med den traditionella grötlunchen i Årsta Folkets Hus, ett fyrtiotal medlemmar hade slutit upp.

Ett sammandrag med bilder från 15 års resor med klubben visades, från första resan 2005 till Riga till den senaste i september till Rom. Resorna har föregåtts av studiecirklar för att lära sig mer om det aktuella landet och de villkor människorna lever under.

Detta år går resan till Frankrike. Mötet beslutade att genomföra en hjärt-lungräddningsutbildning för de ”färskaste” pensionärerna med bidrag från klubbens sociala fond. 

Detta år började efter jul med boulespel i Liljeholmshallen och studieupptakt i ABF-huset.

Det handlar inte bara om pengar utan även avtalsförsäkringarna och anställningstryggheten ligger i vågskålen.

Utöver en cirkel som läser om Frankrike pågår en cirkel som läser en bok om Ringvägen av Maj Sandin, vi hoppas få besök av författaren och eventuellt göra en stadsvandring när det blir bättre väder. 

Årsmötet genomfördes den 4 februari med ett 30-tal medlemmar närvarande och celebert besök av förbundets nye ordförande, Urban Pettersson, som berättade om utmaningarna som förbundet och LO står inför när det gäller årets avtalsrörelse, ett minst sagt splittrat gäng som ska möta den enade arbetsgivarsidan.

Det handlar inte bara om pengar utan även avtalsförsäkringarna och anställningstryggheten ligger i vågskålen.

Urban fick applåder och tilldelades Klubb 67s hedersutmärkelse ”Gyllene kulotången” för sitt arbete i förbundet. Bulteklubben passade också på att dela ut medalj till Urban för den nyligen återvunna rösträtten för pensionärer.

Urban Pettersson med en medalj i händerna.
Förbundsordförande Urban Pettersson fick motta hedersutmärkelsen ”Gyllene kulotången” för sitt arbete i förbundet. Bulteklubben passade också på att dela ut medalj till Urban för den nyligen återvunna rösträtten för pensionärer.

Kenneth Eklund utsågs att leda årsmötesförhandlingarna och klubbade snabbt igenom verksamhetsberättelsen, ekonomi samt revisorernas rapport och mötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Årsmötet antog också två uttalanden, ”Säg nej till EU:s förslag om minimilön” och ”Tillsätt en haverikommission för sjukvården”.

Jan Eriksson