Kollektivavtalet är både en konkurrensfördel för företagen och ett viktigt rättsligt skydd för de anställda.

I grunden handlar det om solidaritet. Ingen anställd ska tvingas förhandla för sig själv eller utsättas för godtycke.

Nu lanserar Elektrikerförbundet Kollektivavtalskollen, vilket innebär att alla nu har tillgång till vårt avtalsregister över vilka företag som omfattas av kollektivavtal.

Man vill inte riskera badwill eller att man dras in i arbetsmarknadskonflikter.

Louise Olsson och Pontus Boström, Elektrikernas 1:e och 2:e vice ordförande

Syftet är framförallt att ge medlemmar och andra som söker jobb enkel och tillgänglig information om det finns kollektivavtal på företaget. Det kan vara stor skillnad på anställningsvillkoren och det rättsliga skydd som man som anställd har.

Även kunder och upphandlare av elinstallationer är intresserade av vilka villkor företagen tillämpar innan man fattar beslut om vem som ska få uppdraget.

Tjänsten bjuder också på möjlighet att innan man anlitar en underentreprenör få koll på om de omfattas av ett kollektivavtal.

Man vill inte riskera badwill eller att man dras in i arbetsmarknadskonflikter.

Elever från skolan som vill hitta en lärlingsjobb kan enkelt kolla om företaget de söker jobb hos har möjlighet att erbjuda en lärlingsanställning som leder till ett elektrikercertifikat, kollektivavtal är ett måste för att lärlingen ska få tillgodoräkna sig lärlingstiden.

Den allmänna pensionen är rätt och slätt för låg och ett val att arbeta vid ett företag som inte har tecknat tjänstepension kan bli väldigt dyrköpt.

Louise Olsson och Pontus Boström, Elektrikernas 1:e och 2:e vice ordförande

Vi tror att många, både enskilda och företag, kommer ha glädje att våra kollektivavtal nu blir publika. Vi gör ingen hemlighet av att vi tror att det faktiskt är en konkurrensfördel för de som tecknat ett kollektivavtal.

Vi marknadsför mer än gärna de seriösa företagen inom elbranschen med hjälp av vår tjänst Kollektivavtalskollen.

Den svenska kollektivavtalsmodellen är också unik ur flera perspektiv. Den har levererat reallöneökningar under en lång tid och genererar ur ett internationellt perspektiv få eller nästan inga konfliktdagar.

I tider där brottslighet och osund konkurrens är vardagsmat i arbetslivet är det bästa skyddet engagerade anställda och arbetsgivare som genom avtal bringar ordning och reda samt värnar en schysst konkurrens på arbetsmarknaden.

En viktig del av kollektivavtalen är också de försäkringar som ingår i avtalen och som omfattar nästan 4,7 miljoner människor.

Elektrikerförbundet kan inte vara passiva inför den försvagning av pensionssystemet som drabbar våra medlemmar när de går i pension.

Louise Olsson och Pontus Boström, Elektrikernas 1:e och 2:e vice ordförande

Avtalsförsäkringarna kompletterar de lagstadgade försäkringarna och ger en extra ekonomisk trygghet vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. I dessa försäkringar omfattas alla anställda på lika villkor och utan hälsoprövning.

När många människor försäkras på lika villkor och utan hälsoprövning kan kostanden för administrationen sänkas och riskerna spridas. Det leder till förmånliga försäkringsavtal med låga premier.

Elektrikerförbundet kan inte vara passiva inför den försvagning av pensionssystemet som drabbar våra medlemmar när de går i pension

Den allmänna pensionen är rätt och slätt för låg och ett val att arbeta vid ett företag som inte har tecknat tjänstepension kan bli väldigt dyrköpt.

Det kan skilja upp till 7 000 kr i månaden i pension mellan ett företag som omfattas av kollektivavtal och ett som inte gör det. Med publika avtalsregister som Kollektivavtalskollen blir valet av arbetsgivare lättare och tydligare för den enskilde.

En annan inte oviktig fördel med att reglera anställningsvillkoren i kollektivavtal och inte i lag är att innehållet anpassas för aktuell bransch och att både arbetsgivare och arbetstagare kan påverka villkoren.

Kollektivavtal är därför bra för att hålla klåfingriga politiker på avstånd från arbetsmarknaden.

Louise Olsson och Pontus Boström, Elektrikernas 1:e och 2:e vice ordförande

Jobbkollen – ”För att skilja agnarna från vetet”

Nyheter

Om allting skulle regleras i lag skulle vi också tvingas övertyga politiker varje gång vi vill ha förändringar, och efter varje riksdagsval skulle det kunna bli stora skillnader.

Kollektivavtal är därför bra för att hålla klåfingriga politiker på avstånd från arbetsmarknaden.

Därför marknadsför vi mer än gärna det företag som erbjuder schyssta villkor genom kollektivavtal. Och firar Kollektivavtalets dag genom att göra vårt avtalsregister med vilka företag vi har kollektivavtal publikt för alla.

Kollektivavtal handlar om solidaritet.

Svenska Elektrikerförbundet
Louise Olsson, Förste vice ordförande
Pontus Boström, Andre vice ordförande

Länk: Här hittar du Kollektivavtalskollen