Tidigare genomfördes samtliga omröstningar på mötet men nu har vi gått över till det digitala. Alla medlemmar fick möjlighet att rösta  på nätet i alla val som sedan avslutades och klubbades på mötet.

Vår förbundsordförande Urban Pettersson var inbjuden till mötet, han informerade om vad som händer i förbundet och det stora som nämndes är givetvis avtalsrörelsen där man nyligen skiftat avtalskrav med motparten.

Arbetsmiljön har varit väldigt aktiv, vilket tyvärr har resulterat i att antalet skyddsombudsstopp ökat.

Claes Thim

Carina Paulsson från LO-distriktet gästade även oss och informerade om vad som händer i Stockholm. Hon pratade mycket om varslen inom vården där flera hundra har blivit varslade, vilket slår hårt mot vår välfärd.

Till ny verksamhetsledare fick Elin Fagerlind medlemmarnas förtroende. Elin jobbar på Ljus & Kraft Lidingö och har varit förtroendevald i över 10 år.

Hon sitter idag i förbundsstyrelsen och är väldigt aktiv i Elqvinnorna.

Vi fick även en ny person i verkställande utskottet: Vår ungdomsansvarige, David Wikström från K4 Elektriska. Vi valde även en del nya ombud till förbundets Centrala Representantskap.

Utöver det kunde vi även konstaterat att vi hunnit med rätt mycket under 2019 på våra områden. Arbetsmiljön har varit väldigt aktiv, vilket tyvärr har resulterat i att antalet skyddsombudsstopp ökat.

Det som tyvärr pekar neråt är våra medlemssiffror men det är något vi kommer jobba stenhårt med under 2020 för att vända på.

Claes Thim

Ungdomsverksamheten fortlöper och vi har nya unga som kommer in för att hjälpa oss med ungdomsverksamheten vilket är väldigt roligt. Försäkringar, Elqvinnorna, Ackord, studier och så vidare rullar på.

Det som tyvärr pekar neråt är våra medlemssiffror men det är något vi kommer jobba stenhårt med under 2020 för att vända på.

Mötet avslutades med att tacka av Louise Olsson som varit vår verksamhetsledare fram till nu.

Vi vill tacka alla medlemmar som deltog på mötet och den demokratiska processen. Nu kör vi stenhårt för att öka medlemsantalet och genomföra en bra avtalsrörelse.