Vi genomförde ett ackordsbesök i Varberg hos Bravida. Där byggs lägenheter och äldreboende.

Det ser lovande ut, kunde vi konstatera efter vi hade varit runt på arbetsplatsen.

Det är ett härligt gäng som går på ackord, och ordning och reda på bygget.