Myndigheterna har gjort 3000 gemensamma kontroller

Åtta myndigheter: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polisen och Skatteverket, fick tidigare i uppdrag att göra myndighetsgemensamma kontroller för att stoppa fusk och brottslighet i arbetslivet.

Sedan 2018 har myndigheterna gjort 3 000 gemensamma kontroller framför allt inom byggsektorn, skönhetsindustrin och restaurangbranschen.

Som Elektrikern tidigare berättat har farliga arbetsmiljöer, illegal arbetskraft och skattefusk avslöjats. Av de granskade företagen har 10 procent tvingats stänga ner hela eller delar av verksamheten med anledning av de brister som avslöjats.

Av de granskade företagen har 10 % tvingats stänga ned helt eller delvis

Ett stort problem för de samverkande myndigheterna har varit att de inte kunnat utbyta nödvändig information på grund av sekretess. Nu tillsätter regeringen en utredning för att se över vilken information myndigheterna behöver dela och hur de ska kunna göra det.

Utredningen ska också se över om modellen med ID-kontroller och tjänstekort som finns för att motverka fusk och svartarbete i byggbranschen kan användas även i andra branscher. 

Till utredare har regeringen utsett Arbetsförmedlingens tidigare generaldirektör Mikael Sjöberg.

Utredningen ska vara klar senast den 30 december i år.