Detta avtalsår har ett nytt arbetssätt införts under konferenserna. Ett arbetssätt som utgår från grupparbeten med deltagare från hela landet.

De olika grupperna har fått i uppdrag att läsa in sig på de motioner som medlemmarna skickat in. Totalt handlade det om dryga 600 motioner.

Varför har vi i Kraftverksavtalet avdrag för beredskap vid övertid? När en anställd blir utkallad och arbetar övertid så görs avdrag för eventuell beredskap.

Tina Jacobs

– Det nya var att vi hade så mycket tid till medlemmarnas motioner, och det är ju så det ska vara. Vi fick försöka sätta oss in i hur varje motionär tänkt, och försöka ge avtalsdelegationen argument att använda i förhandlingarna med arbetsgivaren. 

Varje grupp fick även plocka ut fyra favoriter av motionerna som de fick argumentera för. Sedan fick hela konferensen rangordna vilka av motionerna som de tyckte var viktigast för avtalsdelegationen att driva i förhandlingarna med motparten. 

Viktigast för Tina Jacobs var denna gång högre pensionsavsättningar, förkortad arbetstid – och så säkerhet och arbetsmiljö. 

– Det gick som en röd tråd under hela konferensen. Ett exempel är de höga övertidsuttagen. Många på kraftverksidan går över taket vad gäller övertiden, och det är ju livsfarligt att sätta sig bakom ratten när man jobbat så länge, och det är livsfarligt när du ska utföra ditt jobb. Både för dig själv och för kollegorna. Jag förstår inte varför företagen godkänner detta. Ingen ska ju dö på jobbet.

En annan relaterad fråga som Tina Jacobs lyfter är den skillnad som arbetstagarna runt om i landet upplever angående ersättning för beredskap och övertid.

Tina Jacobs

Installationsavtalet har ju det kravet, att det minst ska vara två- eller treårigt elprogram. Men så har inte vi på kraftsidan, och det vill vi ändra på.

Tina Jacobs

– Varför har vi i Kraftverksavtalet avdrag för beredskap vid övertid? När en anställd blir utkallad och arbetar övertid så görs avdrag för eventuell beredskap. Men lokalt så har man på flera håll lyckats förhandla bort avdraget. Det är positivt, men det borde finnas i avtalet, och inte bara lokalt på vissa ställen. 

– För när vi är i beredskap kan det komma nya larm. Vilket innebär att man är i ständig beredskap. Vi vill att det ska fungera lika överallt.

Under konferensen lyftes även frågan om kompetenskrav på distributionssidan. 

– I dag har inte alla elutbilding, säger Tina Jacobs, och fortsätter:

– Den som håller på med stolpresning, röjning eller dra linor behöver inte vara elektriker. Men så fort du ska koppla, eller över huvud taget jobba med el, tycker vi att det är självklart att kravet ska vara elutbildning av något slag. Det är jätteviktigt säkerhetsmässigt. Installationsavtalet har ju det kravet, att det minst ska vara två- eller treårigt elprogram. Men så har inte vi på kraftsidan, och det vill vi ändra på.

Det är ju faktiskt medlemmarna som är de som bestämmer i Elektrikerförbundet.

Tina Jacobs

Tina Jacobs återkommer till frågan om demokrati i förbundet. Något som hon tyckte den aktuella avtalskonferensen var ett så tydligt exempel på. 

– Det är väldigt bra att vi tar in medlemmar från hela landet i arbetet med avtalsförhandlingarna, för det är ju faktiskt medlemmarna som är de som bestämmer i Elektrikerförbundet.

Parterna växlar sina krav den 17-18 februari på Kraftverksavtalet. På Installationsavtalet gäller 12-13 februari. 

Tina Jacobs

  • Ålder: 44 år
  • Bor: Edsbyn
  • Familj: Sambo och tre barn
  • Arbetar: Som distributionselektriker på Elektra nät AB. ”Redan i åttan bestämde jag mig för att bli elektriker”
  • Fackliga uppdrag: Ersättare i förbundsstyrelsen, aktiv i VK21 som försäkringsansvarig, i valberedningen och i Elqvinnor