Juristerna på LO TCO-rättsskydd avslutade under förra året 33 ärenden åt Elektrikerna. Samtidigt tog de emot 30 nya ärenden gällande förbundets medlemmar.

Förbundet hade 2500 ärenden under 2019

Men de ärenden som når rättsskyddet är endast en ytterst liten del av alla ärenden som förbundet driver varje år. De allra flesta ärenden görs upp innan de når så långt som till rättsskyddet. 

– Det är vi i förbundet som förhandlar på lokal och central nivå och det är när vi inte kommer överens med motparten som det går till domstol, och då tar rättsskyddet över, förklarar förbundets förhandlingschef Mikael Pettersson. 

Portättbild på Mikael Pettersson

Det är när vi inte kommer överens med motparten som det går till domstol, och då tar rättsskyddet över.

Mikael Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna

Han ger som exempel förlikningarna med ett av larmföretagen som bara de hamnade på över en miljon kronor i ersättning till medlemmarna. 

– Det sker hela tiden, i hela förbundet. Under förra året hade vi över 2500 ärenden, och många av dessa innebar ersättningar till medlemmarna. 

LO TCO-rättsskydd ägs av LO och TCO och driver ärenden för förbundens medlemmar. 

Totalt under förra året förhandlade rättsskyddet fram 189 miljoner kronor till de anslutna förbundens medlemmar.