En heldag i Hjälta kraftverk ägnades åt samverkan och utbildning, som hölls i av fackförbundet Elektrikernas Sven Höckert. 

– Vi testade detta för tre år sedan med mycket goda erfarenheter så det var naturligt att fortsätta på den inslagna vägen och fortsätta samarbetet med Elektrikerna för att tillsammans skapa en ännu bättre säkerhetsmedvetenhet, säger Ulf Nordstrand, Business partner HR på Uniper.

Vi påbörjade den här resan tillsammans för tre år sedan och jag tycker att det fungerar väldigt bra.

Sven Höckert

– Ulf Nordstrand hörde av sig och ville att vi skulle ta vårt samarbete vidare genom att träffas och diskutera arbetsmiljöarbete i praktiken, hur man hittar ett arbetssätt som genomsyrar hela organisationen, från roller till policys, berättar Sven Höckert.

– Vi påbörjade den här resan tillsammans för tre år sedan och jag tycker att det fungerar väldigt bra. Uniper ligger väldigt långt framme i sitt arbetsmiljöarbete och vi ser det som en stor möjlighet för oss när vi blir inbjudna att vara med vid de här utbildningstillfällena.

Med under dagen var också Elektrikernas ombudsman Jimmy Åsberg, som håller på att ta över ansvaret för kraftavtalet från Sven Höckert, och han gillade det han såg.

Uniper Arbetsmiljö
Bengt Granbom och Sven Höckert.

– Upplägget med en samverkan kring arbetsmiljön är vad jag skulle kalla ”det goda exemplet”, säger Jimmy.

– Uniper har verkligen insett att skyddsombuden är en tillgång för företaget och man ser till att hålla internutbildningar, bjuder in oss, samt ser till att alla får samma utbildning.

Även från deltagarnas håll hördes positiva röster om den aktuella utbildningsdagen och om samarbetet mellan fack och företag.

– Det var en bra dag som gav oss ökad förståelse för våra roller och hur vi kan samverka. Detta får gärna bli ett återkommande inslag, säger Örjan Öberg, huvudskyddsombud Hjältagruppen.

Som anställd på Uniper ska man känna att det alltid är tillåtet att reagera, och agera, på fel och brister man ser i verksamheten.

Ulf Nordstrand, Uniper

Andreas Merum, Underhållsledare för Lyckselegruppen uppskattade det han tog del av i Hjälta.

– Det var en bra dag med en kunnig föreläsare från Elektrikerna. Det kändes som att vi stärkte vår samverkan ytterligare. Vi fick också en förstärkt uppfattning om att alla har ansvaret för att vi ska få en fungerande arbetsmiljö, säger Andreas Merum och får medhåll av Ulf Nordstrand.

– Det har sagts förut men tål att upprepas. Som anställd på Uniper ska man känna att det alltid är tillåtet att reagera, och agera, på fel och brister man ser i verksamheten. Bara tillsammans kan vi göra vårt säkerhetsarbete ännu bättre, säger Ulf Nordstrand.