Orvesto mäter hur många läsare en tidning har, så kallad räckvidd. Mätningen görs tre gånger per år.

Det är Kantar Sifo som intervjuar närmare 13 000 svenskar om deras medievanor.

Den senaste undersökningen genomfördes under perioden maj till och med augusti. Det var den första mätningen som Elektrikern var med i och den visar att räckvidden för papperstidningen är 42 000 – det vill säga antalet läsare av ett genomsnittligt nummer.

Vi fortsätter självklart och sätter målet högre. Vi vill lyfta medlemmarnas frågor i samhällsdebatten.

Anna Norling, redaktör Elektrikern

Då Elektrikerförbundet har cirka 24 000 medlemmar så visar detta att många fler läser tidningen.

– Vi är medlemstidningen för medlemmarna i Elektrikerförbundet men vårt mål är också att nå ut med vår journalistik till arbetsgivare, de som tillverkar produkter och makthavare. Det här visar att vi lyckas med det, säger Anna Norling.

– Men vi fortsätter självklart och sätter målet högre. Vi vill lyfta medlemmarnas frågor i samhällsdebatten. 

Den tryckta Elektrikern kommer ut tio gånger per år och därutöver finns tidningen digitalt här på sajten. Digitalt pågår ett utvecklingsarbete och under hösten lanserades en ny sajt.

Målet är att nå fler läsare, få fler att återkomma och även att användaren stannar kvar och läser fler artiklar. 

Läsningen har ökat för varje år. Det gäller även 2019.

Publiken växer hela tiden, och med den nya sajten har vi nu ännu bättre möjligheter att nå ut med vårt innehåll.

Chris Smedbakken, digitalredaktör Elektrikern

– Redan i början av augusti hade vi sammanlagt i år haft fler besökare än under hela förra året, säger Chris Smedbakken, digitalredaktör och fortsätter:

– Det är roligt att se hur allt fler hittar oss även på nätet. Publiken växer hela tiden, och med den nya sajten har vi nu ännu bättre möjligheter att nå ut med vårt innehåll.

Elektrikern har en liten redaktion där Anna Norling är redaktör och ansvarig utgivare och Chris Smedbakken är digitalredaktör, en tjänst som delas med Målarnas facktidning.

De båda tidningarna har också ett tätt samarbete kring materialet som produceras. Därutöver läggs uppdrag ut på frilansjournalister. Elektrikern ingår tillsammans med sex andra facktidningar i LO Mediehus AB.

Om undersökningen

  • Orvesto Konsument är Kantar Sifos stora medie- och målgruppsundersökning som genomförs i tre delomgångar varje år (en per tertial).
  • Populationen i undersökningen är hela Sveriges befolkning i åldrarna 16-80 år.
  • I varje delomgång ingår cirka 13 000 intervjuer, vilket gör att undersökningen under ett år totalt samlar cirka 40 000 intervjuer.
  • De som deltar i undersökningen är rekryterade via ett slumpmässigt stickprovsurval. Med stickprov menas här att man undersöker en representativ grupp av befolkningen.
  • Svaren för denna grupp vägs sedan upp utifrån SCBs vägningsmatris för kön, ålder och geografisk spridning så att data blir representativt för hela befolkningen, 16-80 år.

Källa: Orvesto Konsument