Orden från rubriken kommer från den svenskamerikanske fackföreningsagitatorn Joe Hill. Han reste runt i USA och organiserade arbetare inom många olika yrken.

Det var framförallt hans förmåga att samla folk på deras egna villkor som var utmärkande för hans organisationsarbete. Han gjorde bland annat om gamla sånger från frälsningsarmén och ändrade dem lättsjungna texterna så att dem fick ett politiskt budskap. 

Och orden är minst lika viktigt idag som för 100 år sedan.

Sörj inte, organisera er.

Facket har idag på gott och ont blivit ett företag som man vänder sig till när man får problem eller när det händer något.

Jonas Eriksson

Det är med exakt dem orden vi ska hämta vår kraft inför vårt framtida arbete. Vi måste vända trenden av en negativ medlemsutveckling. Facket har idag på gott och ont blivit ett företag som man vänder sig till när man får problem eller när det händer något.

Vi har delvis förstärkt detta med att utveckla en rad olika medlemsförmåner med försäkringar framförallt. Inget ont om detta, försäkringarna är bra och gör skillnad för många.

Men det har tyvärr blivit ett sätt att sälja in det fackliga medlemskapet till landets elektriker på bekostnad av fackliginsikt och medvetenhet.

Det finns idag över ca 10 000 elektriker som har valt bort oss som organisation. Detta innebär att andelen som är medlemmar ligger mellan 60 och 65 procent.

En historiskt låg siffra och problematisk utifrån flera perspektiv. Dels utifrån kollektivavtalen, ska man kunna upprätthålla avtalen krävs det att vår organisationsgrad är hög.

Men det är också en förutsättningen för att organisationen ska överleva på sikt och kunna bedriva den verksamhet vi tillsammans har beslutat om att genomföra.

Medlemsrekrytering sker bäst med förtroendevalda och en stark folkrörelsedemokrati. Det handlar om uppsökande verksamhet på arbetsplatser, det handlar om studier och det handlar om att få medlemmar att engagera sig i vår förening.

Det har tyvärr blivit ett sätt att sälja in det fackliga medlemskapet till landets elektriker på bekostnad av fackliginsikt och medvetenhet.

Jonas Eriksson

Elektrikerförbundet har utvecklat delar av detta de senaste åren. Studieverksamheten har fått ett rejält uppsving och många medlemmar får nu möjlighet till grundläggande fackligkunskap och insikt.

För det är kunskap som är makt. Har vi en bildad medlemskår blir vår position på arbetsmarknaden betydligt bättre och starkare.

Det Socialdemokratiska ungdomsförbundet har använt en paroll under många år som lyder: Samla, skola och påverka. Denna slogan ska även gälla oss inom den fackliga delen av arbetarrörelsen. 

Vi måste bli bättre på att samla, det vill säga värva. Frågan skall alltid ställas så fort vi träffar en kollega eller vän på arbetsplatsen. När vi väl har lyckats samla flera måste vi erbjuda dem utbildningar.

Bildade medlemmar inom facket gör det möjlighet att påverkar både sin arbetsplats, och samhället i stort. Det är såhär vi bygger grunden för vårt framtida organiseringsarbete inom förbundet.

Det är bland förtroendevalda och inom folkrörelsearbetet som lösningarna på förbundets utmaningar finns. Man måste förstå kraften i en levande medlemsorganisation, där medlemmar växer, tar ansvar och hjälps åt för att påverka.

Medlemmar som värvar varandra, skolar varandra, organiserar varandra. Kommer i slutändan att ställa krav, både på sina arbetsgivare, men även internt i sin organisation.

Vi som rörelse behöver få in fler personer i ledande positioner som har dessa tankarna och drivkrafterna i sin själ.

Jonas Eriksson

Detta är kraften och styrkan i folkrörelsearbetet.

Detta är också varför jag hoppas att Louise Olsson får både mandatet och förtroendet bland Elektrikerförbundets medlemmar till att bli förste vice ordförande. Vi som rörelse behöver få in fler personer i ledande positioner som har dessa tankarna och drivkrafterna i sin själ.

Har vi en ledning som speglar förbundets medlemmar och som brinner för folkrörelse och demokrati – där vikten av organisering och utbildning alltid kommer ligga högt upp på prioriteringslistan – då har vi också en ledning som är redo för framtiden.

Här hittar du alla tidigare artiklar och debattexter som handlar om valet av ny förhandlingschef och förste vice ordförande.