Pontus Boström

Pontus Boström

Pontus Boström menar att det var naturligt att tacka ja till att kandidera, såväl för honom som för Urban Pettersson, då de var de båda kvarvarande i den dåvarande ledningen, efter det att förste vice ordförande Per-Håkan Waern tidigt meddelade att han inte kandiderade. 

– Jag har fått frågan två gånger tidigare om att bli nominerad till ordförande för Elektrikerförbundet, men tackat nej båda gångerna. 

När var detta?

– Första gången var i början av 2000-talet, i samband med att Alf Norberg avgick, och inför förbundsmötet 2018 var det ett antal verksamhetskretsar som ställde frågan, men även då avböjde jag. 

Det var väldigt tydligt att vissa delar av landet stödde Urban och vissa delar stödde mig.

Pontus Boström

Pontus Boström säger att han känner ett starkt stöd från verksamhetskretsarna i sin roll som andre vice ordförande. 

– De frågor jag har fört in i förbundet sedan 2018, bland annat vad gäller organisationsöversyn, anser jag är absolut nödvändiga att göra, och ingen har protesterat mot den tanken. 

När det gäller valresultatet vid det extrainsatta centrala representantskapet säger han att det är ett resultat som stämmer till eftertanke. 

– Det var väldigt tydligt att vissa delar av landet stödde Urban och vissa delar stödde mig, det var ungefär 60-40 i styrkeförhållande. Om man vill ena förbundet långsiktigt tror jag att både jag och Urban är överens om att man måste beakta det, att det faktiskt ser ut på det sättet.

Hur gör man det?

– Vi måste i ledningen möta de som inte röstat på oss, och höra vad de har för synpunkter. Om det handlar om person eller om sakliga omständigheter som ligger till grund för deras beslut. Jag ser att vi åker tillsammans, hela den nya ledningen.

Hur ser du på framtiden?

– Jag har ett uppdrag som gäller till förbundsmötet 2022, jag ser inte längre än det. Det vore förmätet. Det är upp till min omgivning om det finns en fortsättning efter 2022, men det är ingenting jag tänker spekulera i. 

I min värld är inte uppdraget viktigt, utan det är resultatet. 

Pontus Boström

Skulle du kunna tänka dig att kandidera till ordförande 2022?

– Nej. Jag har varit aktiv i förbundet så länge, och jag tycker nog att om nu inte Urban har för avsikt att kandidera till 2022 så tycker jag att man bör hitta någon person utanför.  

– Jag har inga ambitioner att kandidera fortsättningsvis, nu har jag ett uppdrag som jag har starkt stöd för. I min värld är inte uppdraget viktigt, utan det är resultatet. 

Pontus Boström säger att han tycker att samarbetet mellan honom och Urban Pettersson har fungerat väldigt bra under hela processen fram till valet. 

– Vi har inga personliga problem att samarbeta, men det innebär ju inte att vi tycker lika i alla frågor, och det är väl därför vi sitter i ledningen. En ledning där alla tycker lika är förmodligen en ledning som inte kan leverera något resultat. 

Länk: Här kan du hitta alla tidigare artiklar, intervjuer och debattexter som handlar om Jonas Wallins avgång och valet av ny förbundsordförande.