Nästa år ska en stor del av kollektivavtalen i Sverige förhandlas om. Avtalsrörelsen står för dörren, och för mig har det här året handlat mycket om förberedelsen inför just det.

Den första utmaningen var att få till en LO-samordning. Efter hundratals timmar av diskussioner och överläggningar kom vi tillslut dit. 

Kraven vi kommit överens om innebär att vi uppskattar ett utrymme för kostnadsökningar till tre procent.

Utöver detta ingår även en låglönesatsning, där alla som tjänar under 26 100 tillför 783 kronor var till potten att fördela. 

Efter tre års fredsplikt så finns det många frågor som bubblar ute i medlemsleden.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerförbundet

Vid sidan av lönekraven så ställer LO-samordningen bland annat även krav på att pensionsavsättningarna ska redovisas på lönespecifikationen, försäkringsförbättringar och stärkt skydd mot sexuella trakasserier i arbetslivet.

Jag är stolt över vad vi åstadkommit, även om jag önskat att samtliga LO-förbund var med i samordningen.  

I en avtalsrörelse är vi aldrig starkare än vår svagaste länk. 12 av 14 förbund innebär mycket styrka, men om alla hade varit med så hade vi helt klart varit starkare. 

Här har vi en av våra största utmaningar inom LO för framtiden: Att bygga starkare relationer och mer förtroende mellan förbunden. 

Under november månad har vi avhandlat våra avtalskonferenser. Förtroendevalda och delegationsmedlemmar har träffats för att diskutera och debattera vägen framåt för våra avtal. Jag har försökt delta på dem i så hög grad som jag kunnat och det har fyllt mig med energi. 

Efter tre års fredsplikt så finns det många frågor som bubblar ute i medlemsleden.

Inget av dessa krav är något våra motparter kommer ge oss med en klackspark.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerförbundet

Utifrån vad jag snappat upp på konferenserna så är kortare arbetstid för att orka med ett längre arbetsliv, högre pensionsavsättningar för en dräglig ålderdom och krafttag mot dödsolyckorna i kraftbranschen några av de frågorna som är mest aktuella. Verkliga problem på jobbet som vi måste ta på allvar och adressera i årets avtalsrörelse.

Inget av dessa krav är något våra motparter kommer ge oss med en klackspark. När vi formulerat våra krav och lämnat över dem till arbetsgivarna kan vi vara säkra på att vi får näst intill motsatta krav tillbaka, och det är här det börjar. ”Kraftmätningen”. 

Det är här vi testas utifrån hur stark vår konfliktstyrka är.

Vi har en stolt historia som ett starkt förbund. De senaste avtalsrörelserna har vi inte behövt strejka, tack vare konstruktiva samtal med våra motparter.

Men det är inte säkert att det alltid kommer vara så, och det är här medlemskapet är så oerhört viktigt. Hela vår konflikstyrka vid en strejk hänger på ditt och mitt medlemskap. 

Nu börjar generalrepetitionen, nästa år är det på allvar.

Urban Pettersson, förbundsordförande Elektrikerförbundet

Många och engagerade medlemmar innebär en tydlig respekt från våra motparter, och låsningarna i förhandlingsrummet blir så mycket lättare att lösa. Medlemskapet är därför inte bara viktigt för individen, utan även för arbetskamraterna. Tillsammans skyddar vi varandra. 

Vi behöver redan nu ut och prata om vad vi jobbar för och varför medlemskapet är så viktigt.

Nu börjar generalrepetitionen, nästa år är det på allvar.

Det är nu medlemskapet i vår förening visar sitt rätta värde: I styrkemätningen mellan arbetsgivare och fackförbund.

Därför måste vi bli fler medlemmar.