Fem veckor fick verksamhetskretsarna på sig att samla in nomineringar från medlemmarna.

Det innebar att det centrala valutskottet har haft en vecka på sig att sammanställa alla nomineringar – och förorda en kandidat. 

– Det är väldigt kort tid. Men vi ville att medlemmarna skulle ha så lång tid på sig som möjligt att lämna in nomineringar utifrån de förutsättningarna som förbundsstyrelsen beslutade, säger Patrik Ericsson, sammankallande i det centrala valutskottet. 

Det är förbundsstyrelsen som inför detta val har förtydligat stadgarna och meddelat att det endast är enskilda medlemmar som har rätt att nominera till förbundsuppdrag.

Patrik Ericsson, sammankallande i det centrala valutskottet

Hur har nomineringsförfarandet gått till?

– Varje verksamhetskrets har en valberedning, och det är de tillsammans med vk-ledarna som ansvarat för processen hos dem. Vi i det centrala valutskottet har skickat ut förbundsinformation om hur processen, och även hur redovisningen, skall gå till.

– För att nå alla medlemmar har vissa valberedningar, i samband med verkställande utskotten, valt att skicka sms, skicka brev eller gått ut med en inbjudan och genomfört möten. Sedan har vi fått en sammanställning från varje verksamhetskrets. Men de lokala valberedningarna måste spara alla underlag för nomineringar som kommit in, så att revisorerna har en möjlighet att kontrollera att allt gått rätt till. 

Vad svarar du på kritiken om att klubbar inte haft rätt att nominera i detta val?

– Det är förbundsstyrelsen som inför detta val har förtydligat stadgarna och meddelat att det endast är enskilda medlemmar som har rätt att nominera till förbundsuppdrag. Förbundet har inte hanterat det så tidigare, och det är ju viktigt att veta. 

Har ni fått några nomineringar direkt till det centrala valutskottet?

– Ja, men då har jag ringt och pratat med den som nominerat och berättat att de måste gå via den lokala valberedningen, eller så har jag skickat nomineringen vidare till den lokala mejlboxen. Men vi sparar även alla nomineringar som nått det centrala valutskottet. 

Förhoppningsvis beslutar vi att förorda en kandidat. Men efter avhopp är vi jämnt antal, så det skulle kunna hända att vi inte kan enas.

Patrik Ericsson, sammankallande i det centrala valutskottet

Vad händer nu?

– Vi pratar med de som blivit nominerade till förbundsordförande. Sedan kommer vi i det centrala valutskottet att försöka bilda oss en uppfattning om vilken den bästa lagsammansättningen i förbundsledningen är. Förhoppningsvis beslutar vi att förorda en kandidat. Men efter avhopp är vi jämnt antal, så det skulle kunna hända att vi inte kan enas.

– Utifrån det som jag nämnde tidigare så har även vi i det centrala valutskottet rätten att förorda en kandidat som inte kommit in bland de nominerade. 

Valet till ny förbundsordförande för Elektrikerförbundet sker på ett extrainsatt centralt representantskap som äger rum i Stockholm den 15 oktober.

Valet avgörs av de 54 ombuden samt de 13 förbundsstyrelseledamöterna. Men då Jonas Wallin är ett av de 13 namnen i förbundsstyrelsen skulle det kunna hända att mötet inte kan enas i en första valomgång. Om det finns två kandidater skulle det teoretiskt kunna bli 33 lika.

När vi i det centrala valutskottet har förordat vår kandidat är det endast den som är valbar, om ingen annan begär ordet.

Patrik Ericsson, sammankallande i det centrala valutskottet

– I det fallet är det upp till presidiet på mötet att försöka lösa frågan. Förhoppningsvis så kan vi inom förbundet enas om en kandidat. Det vore det bästa för förbundet, säger Patrik Ericsson och fortsätter: 

– När vi i det centrala valutskottet har förordat vår kandidat är det endast den som är valbar, om ingen annan begär ordet. Gör någon av ombuden i centrala representantskapet det så får presidiet genomföra en voteringsprocess.

Vad händer om den som väljs till ny förbundsordförande redan sitter i förbundsledningen? 

– Det står i stadgarna att förbundsledningen består av fyra personer. Så då kan nog inte den personen ha två uppdrag, men det är förbundsstyrelsen som måste avgöra det. I så fall kommer nog förbundsstyrelsen att utlysa ett fyllnadsval även på den posten.

Fakta

Ledamöterna i det centrala valutskottet:
Patrik Ericsson, vk1, Olle Strömberg, vk2, Anders Kristiansson, vk8, David Aura, vk21.

Ombuden på det extrainsatta centrala representantskapet är fördelade på antal medlemmar i varje verksamhetskrets och är till antalet 54.

Rätt att rösta har även förbundsstyrelsens 13 medlemmar (efter Jonas Wallins avhopp är de 12 till antalet).

Det innebär att det skulle kunna bli 33 lika. Då avgör lotten. 

Mandaten inför tisdagens val av förbundsordförande

 • Vk 1 – 8 mandat
 • Vk 2 – 5 mandat
 • Vk 8 – 9 mandat
 • Vk 9 – 7 mandat
 • Vk 10 – 5 mandat
 • Vk 15 – 3 mandat
 • Vk 16 – 2 mandat
 • Vk 21 – 4 mandat
 • Vk 26 – 3 mandat
 • Vk 28 – 5 mandat
 • Vk 31 – 3 mandat
   

Länk: Här kan du hitta alla tidigare artiklar, intervjuer och debattexter som handlar om Jonas Wallins avgång och valet av ny förbundsordförande.