Målarna har drivit ärendet i Arbetsdomstolen med hjälp av LO-TCO Rättsskydd.

När medlemmen vände sig till facket visade det sig att bolaget inte följt gällande kollektivavtal avseende lön, arbetstidsförkortning och semesterersättning.

Därför har Arbetsdomstolen beslutat att företaget ska betala saknad lön och ersättningar med 132 700 kronor till medlemmen.

Företaget avskedade personen utan saklig grund.

I samband med avskedet begicks flera brott mot lagen om anställningsskydd genom att företaget inte underrättade den anställde om avskedet minst en vecka i förväg, inte överlämnade en fullföljdshänvisning och inte heller varslade facket om avskedet.

Förutom skadestånd till medlemmen på 588 000 kronor ska företaget betala skadestånd till Målarna med 90 000 kronor.

Domen meddelades som en så kallad tredskodom, det vill säga att dom avkunnas mot den part som efter kallelse till rättegångsförhandling ändå inte infunnit sig till förhandlingen.

Företaget har fram till 4 oktober på sig att söka så kallad återvinning av domen.