De som Tomas Gustafsson känner igen på bilden är Jonny Pettersson (översta raden, trea från vänster). Peter Andeberg, som bor i Australien sedan 25 år tillbaka, sitter framför honom.

Jerry Sundqvist sitter längst till vänster och bredvid honom Tomas Gustafsson själv.

LÄS ÄVEN: Elektrikerförbundets historia

Bilden från bygget av Globen center 1988–89 togs med självutlösare av Thomas Robarth, som ligger längst fram i röda byxor.

Arbetslaget kallades 36:an, och bestod av elektriker från tre firmor: ABB Installation, AEG och Elektrobyrån.

Totalt deltog omkring 60 man på jobbet.

LÄS ÄVEN: Elyseum – ett hus fullt av elektrisk historia

De elektriker som Thomas Robarth tidigare har identifierat på den gamla bilden är Roland Iserman, mannen i mustasch som håller om Thomas på bilden.

Längst upp till vänster i blå byxor står Kaj Avedal. I mitten längst bak med blå tröja står Örjan Persson. Liggande längst fram till vänster i vit tröja ligger Patrik Eriksson. Längst fram till höger sitter Karri Ikäheimonen.

Känner du igen någon mer på bilden? Kanske är
du själv med?

I så fall, hör av dig till redaktionen på elektrikern@ lomediehus.se.

Det vore roligt att kunna publicera fler namn!