Jag har ställt frågan tidigare och kan konstatera att den är lika angelägen nu som då.

Den senaste tidens uppmärksammade händelser med ifrågasatta oegentligheter från strängt taget alla håll i förbundsledningen kan inte stanna vid att bara vara ”locket på” utan den sedvanliga bristen på transparens.

Som betalande medlem under mer än 60 år och en av dem som lagt den ekonomiska grunden för dagens verksamhet kräver jag en tydlig redovisning av vad som skett.

Denna utveckling kan inte bara härledas till förbundsordförandena utan måste bero på ett systemfel.

Hans Schoug

Årsredovisningarna de senaste 25 åren har inte varit någon munter läsning.

Sedan början på 1990 talet så väljer omkring 11 000 aktiva elektriker att stå utanför förbundet. 

Denna utveckling kan inte bara härledas till förbundsordförandena utan måste bero på ett systemfel som alla förtroendevalda, inte bara förbundsledningarna, bär ansvar för.

Medlemskap i en förening innebär att man kan delta i verksamheten och inte bara matas med propåer uppifrån.

Hans Schoug

Därför behövs det ett omtag från den brist på kommunikation och mötesverksamhet som nu råder, till en öppnare föreningsverksamhet ute i medlemsleden oavsett om det finns en klubbverksamhet vid några av företagen eller inte.

Det räcker inte med försäkringsverksamhet. Medlemskap i en förening innebär att man kan delta i verksamheten och inte bara matas med propåer uppifrån.