• Med helt ny sensorteknik noteras mikrorörelser även hos helt stillaliggande personer. Det är Tyska Steinel som nu lanserar sin True Presence-teknik på svenska marknaden och har klämt in ytterligare sex sensorer i denna tunna detektor. Peter Sävhed på Karl H Ström visade upp den på Elfackmässan i Göteborg.   Foto: Jan-Erik Johansson

  • Multisensorn för KNX klarar förutom närvaro och rörelsedetektering ytterligare sex variabler. Foto: Jan-Erik Johansson

Närvarodetektering av helt stilla person, dessutom kryddat med ytterligare sex sensorvärden. Steinel har tagit närvarodetektering ett steg till med sin serie True Presence.

– Det handlar om en helt ny sensorteknik som detekterar små rörelser, mikrorörelser, från lungor och även hjärtslag, säger Peter Sävhed, säljare på Karl H Ström som lanserar serien i Sverige med avstamp på Elfackmässan i Göteborg.

True Presence (TP), eller äkta närvaro, detekterar alltså människor i rörelse, stillasittande eller till och med sovande under ett täcke. Det handlar om en sensorteknik som skapar ett 3-dimensionellt mönster av kroppens mikrorörelser från lungor, hjärta, ögonrörelser och så vidare.

– Det öppnar ju upp stora möjligheter för smarta byggnader. Hotell, sjukhus eller skolor där man vill få information om närvaro exempelvis, säger Peter Sävhed.

LÄS ÄVEN: Gruppera med mesh och blåtand

True Presencetekniken visades för första gången på Frankfurtmässan i fjol och när den nu släpps på svenska marknaden börjar de med två utföranden. Dels ett enklare med ”bara” TP-sensor, men också en Multisensor som proppats full med teknik.

Förutom TP-tekniken indikerar den för ljusvärde, temperatur, lufttryck, luftfuktighet, koldioxid samt VOC (Volatile Organic Compounds, se fotnot). Totalt sju olika detekteringsområden med allt vad man kan göra med den informationen gällande energibesparingar, luftkvalité och säkerhet och så vidare.

Inte minst koldioxidmätning är något som ökar i efterfrågan i Europa och USA. Det lär vi får se mer av i Sverige framöver. TP multidetektor finns hittills ”bara” för KNX-system.

LÄS ÄVEN: Intelligenta armaturer på frammarsch

True Presence monteras i tak och ger närvarodetektering montagehöjd 2-3,5 meter. För rörelsemontering klaras en takhöjd upp till 12 meter.

I samma veva släpper också tyska Steinel ytterligare två detektorer i Sverige: En multisensor Air KNX med de sex sensorerna nämnda ovan förutom TP, samt Hallway tillverkad för korridorer, kulvertar och liknande. Detekterar tre meter brett och totalt 25 meter i längsgående led.


Fotnot: VOC (Volatile Organic Compounds) definieras på svenska som flyktiga organiska ämnen. Det handlar om allmänna föroreningar i inomhusluft med föroreningskällor som utomhusluft, tobaksrök, annan förbränning, byggnadsmaterial, inredning, aktiviteter, människor med mera.

De flesta är att betrakta som luktande irritanter som kan ge olika besvär i ögon och luftvägar. Det finns inga riktvärden i inomhusmiljö gällande VOC förutom för formaldehyd. Det ämnet används dock i mycket: Plast, textilier, kosmetika, konserveringsmedel och hygienartiklar.

Källa: KI.se, Karolinska Institutet: Flyktiga organiska ämnen.