• Pierre Håkansson och Louise Olsson, VK1, i samspråk på det centrala representantskapet. Foto: Anna Norling

Elektrikerförbundet har som mål att öka andelen medlemmar som går en facklig utbildning. Men det kan vara svårt att locka medlemmar att gå en utbildning om ersättningen vid kurstillfällena är betydligt lägre jämfört med vad de skulle tjänat om det befunnit sig på jobbet.

Det här menar VK1 som till CR skrev en motion om att verksamhetskretsarna själva ska få besluta om vilken typ av ersättning som ska utgå vid studier:

Förlorad arbetsförtjänst eller studiestipendium och studiearvode. 

I dag är studiestipendiet 116 kronor skattefritt i timmen och studiearvodet 190 kronor före skatt.

Detta att jämföra med den genomsnittliga timpenningen för medlemmar i VK1 som ligger på 223 kronor i ackordförtjänst.

LÄS ÄVEN: CR: Inget beslut om sänkt avgift 

VK1 har under de senaste åren betalat förlorad arbetsförtjänst för de medlemmar som deltar i kursverksamhet. Men med det nya uppdragsreglementet ska alla verksamhetskretsar istället betala studiestipendium eller studiearvode vid utbildningar.

VK1 kommer alltså inte kunna ersätta medlemmarna på det sätt som skett tidigare.

– CR tycker att samma reglemente ska gälla för hela landet, och det kan jag hålla med om, absolut. Men då bör vi förändra reglementet, för det ska inte vara så att man förlorar 100 kronor varje timme man går en utbildning, säger Louise Olsson, verksamhetsledare och studieansvarig för VK1, och fortsätter:

– Det är jävligt tajt för de som bor i Stockholm, det är dyrt att bo här, varje krona räknas. Vi betalar 900-1000 kronor i månaden i fackavgift när vi går på ackord, och frågan blir: vad fan får jag för pengarna? Går vi utbildning får jag halva lönen i ersättning. Det blir krokben för oss att nå målen för hur många medlemmar vi ska lyckas få att gå utbildning per år.

LÄS ÄVEN: ”Jag pratar fortfarande om ’vi’ när jag pratar om facket”

Louise Olsson påpekar att förbundets beslut att satsa på studier grundar sig i att förbundet har en stor studieskuld att ta igen. Många medlemmar har aldrig gått en facklig medlemsutbildning, vilket kan vara en orsak till att förbundet tappar medlemmar.

– Vi har inte råd att snåla när det kommer till schysta ersättningar, vi måste satsa oss ur krisen. Nu blir det samma ersättning för alla medlemmar inom LO. Men en parkvårdare tjänar inte lika bra som en byggnadsarbetare. Vi tycker att det borde vara procentuellt istället.

CR valde dock att avslå VK1:s motion. VK1 reserverade sig mot beslutet.

Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se