Tack till Tina Nordling, Robert Almerstam, Mikael Pettersson och övriga som varit med i behandlingen av problemen som uppkom när Stanley Security byte löneleverantör 2017.

Utan SEF:s hjälp så hade vi medlemmar, Tekniker och Servicetekniker, stått oss slätt.

”United we stand, divided we fall”.

Svenne