• 1 000 gånger snabbare än en vanlig säkring och vinnare av årets innovation på elektronikmässan i Göteborg. Den är i utvecklingsstadiet, men om ett år hoppas Trued Holmquist, vd Blixt Tech, att den första elektroniska säkringen ska finnas klar. Den svenska patentlösningen har prisats på flera håll. Foto: Jan-Erik Johansson

NY TEKNIK

Tusen gånger snabbare än en vanlig dvärgbrytare, därtill uppkopplad och intelligent. Svenska Blixt Tech och deras elektroniska ”strömbegränsare” kan förändra framtidens elcentraler och smarta hem.

– Vi ser många användningsområden och tror det här kan få ett fantastiskt genomslag.

Det säger Trued Holmquist, vd och medgrundare av stockholmsbaserade Blixt Tech. Han är nyss hemkommen från Berlin med en vinnarpokal i internationella tävlingen Startup Energy Transition. Veckan före det prisades Blixt Tech på Elektronikmässan i Göteborg för årets innovation.

Blixt Tech har utvecklat en teknik att elektroniskt bryta och begränsa ström och nu stoppat in den i en dvärgbrytare i enmoduls DIN-format.

– Dagens mekaniska teknik bygger på separation för brytning. Här byter vi ut all mekanik mot elektronik och du slipper gnistor, värmeutveckling och andra liknande problem, säger Trued Holmquist.

Han beskriver det elektroniska skeendet som en vattenkran som stryper flödet och kan gå från max till noll på 250 nanosekunder, alltså en bryttid tusen gånger snabbare än en vanlig mekanisk dvärgbrytare.

Den bryter vid kortslutning eller överbelastning, men i den här ”strypningen” finns naturligtvis mycket mer funktioner att hämta ut; Genom att kommunicera i realtid kan enskilda sinuskurvor begränsas eller tas bort och skapa en dimmerfunktion.

Du kan exempelvis också övervaka och låta tekniken agera på en ”spik”, det vill säga strypa den och därmed kunna hålla nere störningar såväl som i förlängningen amperetalet.

– Mjukvarumässigt kan du låta amperestyrkan fluktuera efter behov, menar Trued Holmquist som ser stora miljömässiga fördelar där.

Att snabbt kunna styra och övervaka hela eller delar av strömkurvan har förstås enorma användningsmöjligheter överallt där det finns el, inte minst för att energieffektivisera och styra förbrukning.

Blixt Tech har i ett första steg börjat med en dvärgbrytare med sikte på smart hem-teknologi, mjukvärme för elradiatorer, styrd billaddning, mjukstart på motorer och så vidare, allt du kan göra när du kan styra en gruppsäkring. Men det hela är i sin linda och att få en ny brytare certifierad och godkänd är ingen enkel historia.

– Dagens certifieringskriterier har en så stark mekanisk tradition så det finns så att säga inget regelverk för någon annan lösning. Vad vi gör nu är att vi sätter vår strömbegränsare ”bakom” en dvärgbrytare. På så sätt kommer vi snabbare framåt i utvecklingsarbetet, menar Trued Holmquist.

Den mekaniska säkringen kommer i praktiken inte användas då strömbegränsaren löser först, men det blir ett sätt att komma runt regelverken och vidare i utvecklingsarbetet.

Blixt Tech kan inte själva utveckla hårdvaran utan låter intresserade tillverkare få utveckla egna produkter under deras licens. Flera av de stora drakarna har visat intresse. Men en färdig produkt för handeln lär ta ett år eller två.

– Målsättningen är först att ta fram en 16A version till Europa och en 32 A till USA-marknaden.

Och tekniken att kunna hantera spikar i nät eller fasutjämna har förstås fördelar i större skala av nät-

– Ja, vår ambition på sikt är att jobba mot lösningar för ställverk, säger Trued Holmquist.

Jan-Erik Johansson
elektrikern@lomediehus.se

LÄS ÄVEN:

Ny teknik: Smart stigare från Nexans

Nya armaturer kräver ny utbildning

Utbildning via VR: Elektriker i en virtuell värld