• Bild: Pixabay (Bilden har inget samband med texten)

Nu skärper Energimarknadsinspektionen (Ei) kraven för sanering av kreosot i samband med att en elledning rivs. Syftet med de skärpta villkoren är att säkerställa att markföroreningar inte finns kvar i jorden efter att en elledning tagits bort.

För att stolpar och fundament till en elledning ska tåla väder, vind och tidens tand har de historiskt bestått av impregnerat trä. Impregneringen har ofta innehållit kreosot, ett ämne som visat sig vara både miljö- och hälsofarligt.

Ei har tidigare ställt krav på elnätsföretagen att de måste ta bort stolpar, fundament och synligt förorenad jord i samband med att en ledning rivs. Nu skärper alltså Ei sina villkor och begär att all kreosotförorenad jord som finns i anslutning till ledningen tas bort.

LÄS ÄVEN: Myndighetens beslut: Asbest gör comeback i USA

För att säkerställa att föroreningar inte finns kvar i jorden ska en platsspecifik undersökning göras som också innefattar provtagning.

– För att säkerställa att marken är fri från föroreningar krävs mer än en okulär besiktning, därför ställer vi nu även krav på provtagning, säger Eric Rosenqvist, handläggare på Ei:s avdelning för tillstånd och prövning, i ett pressmeddelande.

LÄS ÄVEN: Forskare: 230 000 personer dör av asbest varje år

Enligt Ei:s uppdaterade villkor måste elnätsföretaget i samband med att en ledning rivs:

• Ta bort all kreosotförorenad jord som finns i anslutning till den ledning som rivs

• Säkerställa att all kreosotförorenad jord tas bort genom att genomföra en platsspecifik undersökning, som utöver okulär besiktning, även innefattar provtagning.

Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se