• Bild: Pixabay (Bilden har inget samband med texten)

I somras sade Svenskt Näringsliv upp avtalet med LO och PTK om hur informationen om försäkringar och tjänstepension ska finansieras. Ännu finns ingen lösning.

Nu riskerar försäkringsinformationen tas av medlemsavgiften. 

– Det är en ideologisk fråga från arbetsgivarsidan att försöka skjuta över kostnaden på oss, säger Elektrikerförbundets förhandlingschef, Urban Pettersson.

Avtalen som sagts upp reglerar hur fackens och försäkringsbolagens information till de anställda ska finansieras. Arbetsgivarna betalar in en viss procentsats av de anställdas löner för att bekosta informationen.

LÄS ÄVEN: Svenskt Näringsliv säger upp avtal med LO

Bakgrunden till att finansiera försäkringsinformationen på det här sättet är en överenskommelse mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv, dåvarande SAF, från 1978.

Parterna enades om att de skulle få använda en del av premiesumman för de kollektivavtalade försäkringarna till att informera sina medlemmar. Sedan dess har lönerna ökat. Likaså delen som går till informationsverksamheten.

Under förra året använde LO-förbunden inom privat sektor nästan 150 miljoner kronor i informationsmedel, pengarna går framför allt till att utbilda försäkringsinformatörer.

En sådan information kan till exempel röra sig om att anställda som omfattas av kollektivavtal har rätt till extra pengar om de är sjuka, föräldralediga, blir uppsagda eller skadar sig i arbetet. Dock måste de själva anmäla händelsen.

Det händer att anställda missar dessa pengar därför att de inte känner till sina försäkringar. Här har fackens försäkringsinformatörer haft ett stort uppdrag. Den här hjälpen till medlemmarna är något som nu riskerar att kraftigt försämras.

LÄS ÄVEN: LO säger upp avtal med Svenskt Näringsliv

Urban Pettersson, förhandlingschef för Elektrikerförbundet, berättar att parterna just nu sitter i förhandlingar i frågan. Han förklarar hur det skulle kunna se ut utan det nu gällande avtalet.

– Det är klart att där vi har en fackklubb med försäkringsombud så kommer den personen att gå igenom försäkringarna på facklig tid, utifrån förtroendemannalagen. Det vill säga: arbetsgivaren betalar. Men vi finns inte överallt, och där kommer ju våra medlemmar, och även övriga anställda som omfattas av kollektivavtalet, inte veta vilka försäkringsvillkor de har.

– Den stora tunga grejen är att några arbetsgivare slipper undan kostnaden helt och hållet, medan andra arbetsgivare betalar, och där kommer det att fungera som vanligt.

Kan man inte ha försäkringsinformatörer som åker ut från förbundet?

– Det kan vi definitivt ha, men då kommer pengarna från medlemsavgiften. Den har vi inte använt till försäkringsinformation tidigare.

Avtalet om försäkringsinformation gäller året ut. Sedan är ansvaret ovisst. Parterna sitter som sagt i skrivande stund i förhandlingar i frågan.


LÄS ÄVEN: Facken tar strid för att förbättra försäkringarna


Fakta:

Elektrikerförbundet har i skrivande stund 195 stycken försäkringsinformatörer runt om i landet.

157 av dessa återfinns på företagsklubbar, 47 i verksamhetskretsarna. (En del personer har uppdrag i både företagsklubb och verksamhetskrets.)


Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se