• Johan Jensen är klubbordförande för Elektro-Emanuel i Skene, och en av undertecknarna av skrivelsen. Bild: Pixabay/Privat/Montage

Lagförslaget om förändrad strejkrätt har varit ute på remiss. I stort följer svaren från de organisationer och myndigheter som regeringen har utsett till remissinstanser det väntade.

De huvudorganisationer på arbetsmarknaden som själva arbetat fram förslaget är missnöjda med en sak; att lagen föreslås bli verklighet först nästa år.

LO, Saco, TCO och Svenskt Näringsliv svarar gemensamt att förändringarna borde kunna börja gälla redan i juli i år.

LÄS ÄVEN: Fackligt missnöje mot förslag om ändrad strejkrätt

Men utöver de remissinstanser som regeringen vänt sig till har förslaget fått ytterligare trettio yttranden, från organisationer som på eget initiativ vill framföra synpunkter. Bland annat har tretton kritiska LO-klubbar hört av sig.

Ett av dessa remissvar kommer från elektrikernas fackklubb på Elektro-Emanuel i Skene. Majoriteten, åtta av tolv medlemmar, har undertecknat skrivelsen.

Medlemmarna framför att lagförslaget är riskabelt för styrkeförhållandet mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningarna. Konsekvenserna är dessutom svåra att överblicka, och skulle lagförslaget bli verklighet riskerar svenska arbetstagares möjligheter att organisera sig och agera fackligt försämras.

Man skriver även att förslaget öppnar dörren för så kallad avtalsshopping, det vill säga att arbetsgivaren väljer att teckna billigare, eller mer förmånliga kollektivavtal, vilket riskerar en framväxt av så kallade gula fackföreningar.

Johan Jensen är klubbordförande för Elektro-Emanuel i Skene, och en av undertecknarna. Han lyfter frågan att det måste finnas en möjlighet att välja fackförbund, till exempel om ett förbund som har rätten att teckna kollektivavtal missköter sig.

– Det kan vara att förbundet inte alls företräder medlemmarna och tappar medlemmarnas förtroende. Som tur är har vi inte det problemet i Elektrikerna, men skulle Elektrikerna bli ett jättedåligt fackförbund som inte företräder medlemmarna längre, så måste ju medlemmarna ha möjlighet att lämna och gå över till något bättre som företräder dem på ett bättre sätt, och som har rätt att teckna avtal.

LÄS ÄVEN: Kurt Junesjö: ”Jag hoppas att LO-förbunden tar sitt förnuft till fånga”

Hur tycker du att Elektrikerförbundet har agerat i frågan om strejkrätten?

– Jag kan inte säga så mycket. Jag kan inte säga varken det ena eller det andra om den ställning de har tagit, för jag har inte varit en del av det beslutet.

– Men ledningen har informerat om sin inställning i frågan och man var väldigt tydlig från början med att man inte var intresserad av att förändra maktbalansen på arbetsmarknaden, men så helt plötsligt så är man ändå för förslaget, för att det påverkar inte oss, inom den konventionella centrala organisationen.

Tror du att man inte har insett vad förslaget innebär?

– Dels det, dels tror jag att man försöker att styra upp organiseringen på arbetsmarknaden så att det finns de centrala organisationerna och deras förbund att välja på, allt annat är destruktivt för den starka svenska modellen. Och det må så vara, att fler fackförbund och mer organisering och fler vilda strejker är ett problem för stabiliteten på den svenska arbetsmarknaden, men det innebär inte att alla är överens om det. Men jag tycker inte att man har diskuterat den här frågan särskilt mycket i förbundet.

– Men det var roligt att du hörde av dig, för jag hade inte räknat med det över huvud taget. Jag tänkte att vårt remissvar kommer inte att ha någon som helst påverkan. Det kommer bara att göra att man kan sova lite bättre om nätterna.

Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se