• Tre skydd i ett gäller för den här ljusbågsdetektorn från Eaton som också är en dvärgbrytare och jordfelsbrytare. AFDD+ heter den där bokstäverna står för Arc Fault Detection Devices. Foto: Pressbild

NY TEKNIK

Ljusbågsdetektorer för lågspänningsanläggningar har blivit ett allt hetare ämne inom branschen. Nu finns en AFDD, Arc Fault Detection Devices, med både dvärg- och jordfelsbrytare.

AFDD+ heter den här nya enheten från Eaton som kombinerar tre skydd i en och samma modul. En dvärgbrytare, jordfelsbrytare och ljusbågsdetektor i ett som därmed skyddar mot överbelastning, kortslutning, returströmmar såväl som ljusbågsfel i slutkretsarna.

Tänkt i Sverige för sjukhus, ladugårdar, k-märkta hus eller andra särskilt ömtåliga anläggningar ur främst brandsynpunkt.

LÄS ÄVEN: Lumenair: Drönare fixar jobbet

Så kallade AFDD, är flitigt förekommande i Nordamerika och främst USA. En orsak till utbredningen där är kombinationen av deras 110 Voltssystem och anläggningar för aircondition. Hög effekt och stickproppar är sällan en bra kombination och kan skapa överhettning och just ljusbågar. Sedan något år används AFDD allt oftare även i Europa och nu också på den svenska marknaden.

En AFDD mäter störningar i sinusvågen (50Hz) och kan bryta strömmen innan en ljusbåge orsakas av exempelvis en gnagande råtta eller störning orsakad av överbelastning/varmgång.

I den här varianten från Eaton kan du också plocka ut en larmfunktion om detektorn känner av felströmmar men ändå håller sig under gränsvärdena. Den bryter strömmen efter tio minuters larmläge alternativt att störningen ökar och går över gränsvärdet då den bryter direkt.

På så vis är den förebyggande och ger indikering innan en ljusbåge eller överhettning skett.

Enligt Elsäkerhetsverket leder elfel till runt 1800 bränder varje år i svenska hem och just ljusbågar är en av huvudorsakerna till dessa bränder. Ljusbågsfel upptäcks inte nödvändigtvis av traditionella dvärgbrytare, jordfelsbrytare eller personskyddsautomater.


LÄS ÄVEN: Ny teknik: Smart stigar från Nexan


Vad säger reglerna?

En internationell standard för ljusbågsfel, fastställdes 2012, IEC 60364. Där rekommenderas installation av detekteringsanordningar för ljusbågsfel, särskilt för lokaler med sovutrymmen.

2014 utökades formuleringen med en stark rekommendation om att skydda installationer med en AFDD.

Tyskland, Nederländerna, Tjeckien, Spanien, Danmark, Lettland, Slovakien, Rumänien, Ungern och Schweiz har infört de nya kraven för ljusbågsfel i sina nationella standarder. I Sverige inskrevs ljusbågsvakt som en rekommendation i Elinstallationsreglerna 2017, då i kapitel 42 – Skydd mot termiska verkningar.

Rekommendationen gäller utökat skydd i vissa specifika områden. Det gäller bland annat områden med förhöjd brandrisk, utrymmen med oersättliga föremål och i utrymmen utförda av brännbart konstruktionsmaterial.


Jan-Erik Johansson
elektrikern@lomediehus.se