• Elin Fagerlind

Nu har Elektrikerförbundet tagit fram en folder för gravida och ammande. Detta efter att förbundsstyrelseledamoten Elin Fagerlind noterat att frågorna bland de kvinnliga medlemmarna var många.

– I och med att vi jobbar i byggbranschen där det finns mycket risker så är det extra viktigt att veta vad man ska tänka på, säger Elin Fagerlind.

Hon berättar att det i Elqvinnornas facebook-grupp under lång tid efterfrågats information om vad gravida och ammande bör tänka på.

– Det har varit väldigt svårt att få tag på information för de som frågat, för ombudsmännen har ofta inte haft något bra svar och företagen vet inte hur de ska hantera det, då de ofta bara har haft någon enstaka kvinna på arbetsplatsen tidigare.

LÄS ÄVEN: Omplacering ett alternativ när arbetet blir för tungt

Innehållet i foldern har hämtats just från de frågor som ställts om graviditet och amning i Elqvinnornas facebook-grupp.

Elin Fagerlind har tagit reda på svaren genom att ställa frågorna till bland andra Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Försäkringskassan och Afa-försäkring.

– Sedan har såklart inte allt kommit med, men det finns en tanke om att än fler frågor och svar ska finnas på hemsidan så småningom.

Vad har ni fått för respons?

– ”Äntligen!”, ”Jättebra!” Senast i dag såg jag en tjej som hade fått den och visat den för sin arbetsledare.


Ur foldern ”Gravid eller ammande på jobbet”:

”Du som är gravid bör undvika arbetsmoment där du utsätts för helkroppsvibrationer eller kroppsstötar. Tunga lyft ska helst undvikas”.

”Fostret kan få hörselskador åtminstone från och med vecka 26 i graviditeten, det gör att du som gravid behöver undvika bullrande arbetsplatser (över 80db(A))”

”Se upp med: kvicksilver, bly (finns i gamla kablar), PCB-oljor (kan finnas i gamla kablar).”

”Välj kläder utan flamskydd”

”Som gravid har du rätt att få anpassade skyddskläder av din arbetsgivare”

”Du kan få graviditetspenning om du har ett fysiskt ansträngande arbete och din arbetsförmåga är nedsatt med minst en fjärdedel på grund av graviditeten eller om du arbetar i en miljö som kan innebära risker för fostret eller graviditeten”

– Du kan hitta foldern ”Gravid eller ammande på jobbet” här.


Anna Norling
anna.norling@lomediehus.se