• Batterilager. Foto: Jan-Erik Johansson

  • Jan Kristoffersson, projektchef på SI. Foto: Jan-Erik Johansson

Batterilager som själv tar hänsyn till beteendemönster, varierande elpriser och väderprognoser. Det är det troliga nästa steget i utvecklingen av lokala energisystem.

Det tror i all fall utvecklingsföretaget Sustainable Innovation, SI, efter att ha analyserat sin testanläggning i Askersund.

Elektrikern har skrivit om projekt Soldrift Sjöängen i Askersund där sol och batterilager används för att försörja ett 12 000 kvadratmeter stort kommunalt kultur- och kunskapscentrum med energi.

Med batterilagrets hjälp har man sökt kapa effekttoppar och effektivisera själva användandet till max.

– Vi har lärt oss mycket om hur energistyrning på både minut- och timbasis kopplat till batterilager optimeras på bästa sätt och maskininlärning ser vi tydligt som ett nästa steg för att minska effekttoppar och öka nyttjandet av lokalproducerad energi, säger Jan Kristoffersson, projektchef på SI.

LÄS ÄVEN: Micronätet i Sjöängen ger 100 000 kwh

I dag sköts manuellt hur systemets styrparametrar ska ställas in, men med AI-teknik kan systemet själv lära sig behandla olika data och sköta det hela effektivast.

Fotonot: Sustainable Innovation är ett icke vinstdrivande företag som driver projekt för ett mer resurseffektivt samhälle med hållbar tillväxt.

SI ägs tillsammans av flera större energibolag, myndigheter och bostadsbolag bland annat.

LÄS ÄVEN: Bygglov för solpaneler avskaffat


Fakta Projekt Soldrift Sjöängen:

– Sjöängens kunskaps- och kulturcentrum i Askersund är cirka 12 000 kvm stort och innehåller skola åk 6-9, bibliotek, storkök och konferensanläggning mm.

– 374 solpaneler eller 600 kvm beräknas ge cirka 100 000 kWh motsvarande hushållsel till cirka 20 normalvillor.

– Energilager på 50,4 kWh som utjämnar drifttoppar i lokalnätet exempelvis vid laddning av elbilar.

– Invigdes oktober 2017 och studeras för att utröna driftstrategier inom mikronät, microgrids.