• Bild: Pixabay

Svenska kraftnäts generaldirektör Ulla Sandborgh medger att det funnits brister i säkerhetstänket hos myndigheten. Samtidigt vidhåller hon att hon inte försökt förhala uppgifter om höjda elnätsavgifter, skriver TT.

Dagens Nyheter gjorde i förra veckan flera avslöjanden om Svenska kraftnät, och myndighetens generaldirektör Ulla Sandborgh. Bland avslöjandena fanns uppgifter om brister i säkerheten, då höga chefer fått tillgång till hemlig information utan att först ha säkerhetsprövats. De händelser som rör säkerhetsfrågor utreds nu med hjälp av Säpo.

”De brister som framkommit är allvarliga, i synnerhet vad gäller säkerhetsarbetet. Det är bra att Säpo kopplas in och att Svenska Kraftnät vidtar åtgärder med anledning av det som framkommit”, skrev energiminister Ibrahim Baylan (S) på fredagen efter ett möte med Ulla Sandborgh.

LÄS ÄVEN: Efter avslöjandena: Svenska kraftnäts chef kallas till ministern

I de fall som DN lyft menar dock Ulla Sandborgh att ingen person fått tillgång till information av högre säkerhetsklass än de hade rätt till vid tillfället. Däremot finns det enligt henne andra fall än de som lyfts av DN, där personer ”haft tillgång till information som motiverar en högre säkerhetsklass” än de hade då.

Enligt DN:s granskning ska Ulla Sandborgh även ha försökt förhala uppgifter om en kommande stor höjning av elnätsavgiften tills efter valet i september förra året var genomfört.

Enligt tidningens uppgifter ska detta ha gjorts för att skydda regeringen.

Ulla Sandborgh själv står dock fast vid sin förklaring att det egentligen berodde på att årets beräkningsunderlag tog längre tid – på grund av torka och bränder som under sommaren gav högre elpriser.

LÄS ÄVEN: Torts strömavbrotten – elnätsbolag sänker investeringarna

Hon ska enligt granskningen även ha anställt en vän som konsult till myndigheten.

– Jag ser i efterhand att det var olämpligt och det var också därför vi då bytte ut den konsulten mot en annan från ett annat företag. Det gjorde vi redan i januari 2016, säger hon till TT.

Enligt henne har nu en utomstående part anlitas för att granska konsultupphandlingarna.

 På torsdag ska energiminister Ibrahim Baylan (S) informera näringsutskottet om incidenterna på Svenska kraftnät.

– Granskningen har väckt ett stort antal frågor som vi behöver få svar på, säger näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered (M) till Dagens Nyheter.

Chris Smedbakken
chris.smedbakken@lomediehus.se