• Ingemar E.L Göransson

KRÖNIKA

”Listan kan göras hur lång som helst på hur nonchalans och cynism kostar liv. Där vinstjakten och ren girighet gör att man tar genvägar och snålheten skapar onödiga risker”, skriver Ingemar E.L Göransson.


”Två arbetare i november
i höstens mörker

liemannen möta

Två arbetare i Värtans hamn

på Fortums bygge

lämnade denna jord

Två arbetare kom ej hem

två familjer förlorade

make och pappa

två hem saknar två arbetare

”Olycka” sa chefen ”sådant händer”

Två liv som ej för Fortum värde har

men två arbetare är borta,

och ej komma åter

I evighet

Amen.”

(Från diktsamlingen IMAGES)

Varje vecka kan vi läsa i bladen om arbetsplatsolyckor. Om människor som inte kommer hem efter jobbet och är för all tid framåt förlorade för sin familj. Inte nog med att det sker, utan olyckorna ökar också. Förra året visade olyckor med dödlig utgång på en ökning över 20 procent. Detta enligt Arbetsmiljöverkets statistik.

Bara i september i år omkom tio arbetare på jobbet enligt SvD (10 okt). Förfärande siffror som borde få alla från arbetsgivare, facken och till, inte minst, politiker oavsett partitillhörighet att reagera.

LÄS ÄVEN: Efter dödsolyckorna – förbundet pressar regeringen

Vi har ett samhälle där arbetsmiljön är så pass farlig att vi kallt kan räkna med att minst 50-60 personer under 2018 kommer att förlora sitt liv då de försöker tjäna till sitt dagliga bröd. Det är inte rimligt att när du går till jobbet inte veta om du kommer hem. Att dina nära och kära ska behöva leva med en oro för att just du skall förlora livet när du är på jobbet.

”Vän av ordning” invänder naturligtvis med en cynisk kommentar att det är farligt att leva. Man kan och kommer att dö av att man lever. Jag köper inte denna cynism, denna brist på empati och vilja att minimera riskerna för att just du ska råka ut för den där onödiga olyckan.

För det är onödiga olyckor när arbetsgivare nonchalerar påpekanden som skedde på SSAB, när åkaren inte ser till att lastbilen har lämpliga däck eller att bromsarna är i bästa skick. Likaså när byggnadsarbetare hos underentreprenören inte utrustas med den nödvändiga skyddsutrustningen.

Listan kan göras hur lång som helst på hur nonchalans och cynism kostar liv. Där vinstjakten och ren girighet gör att man tar genvägar och snålheten skapar onödiga risker.

LÄS ÄVEN: ”Lägg ansvaret för elolyckorna där det hör hemma”

Fredrik Reinfeldts högerregerings första åtgärd var att lägga ner Arbetsmiljöinstitutet och sedermera även dra ner kraftigt på medlen till arbetsmiljöutbildningar. Detta var framgångsrikt, om man med framgång menar att Sverige gått från att vara ett av de länder som låg främst i forskning kring arbetsmiljö.

Det var också en framgång om man med framgång menar att Arbetsmiljöverket saknar utbildade inspektörer vilket gör att bevakningen av arbetsmiljön sedan 2006 har blivit sämre. Det är lätt att riva ner, men det är svårare att återuppbygga det som gått förlorat.

LÄS ÄVEN: Flera dödsolyckor i kraftverksbranschen

I skrivande stund har Sverige en expeditionsministär. Den får inte fatta några beslut av vikt eller som är kontroversiella politiskt. Märkligt nog är arbetsmiljön en kontroversiell fråga.

Regeringen Löfvens beslut att starta ett nytt, inte Arbetsmiljöinstitutet men lite åt det hållet, har högerpolitikerna lovat att riva upp. Kom inte och säg att politiken inte har betydelse och att vem som har makten är betydelselöst.

Tyvärr, med tanke på hur det ser ut i riksdagen idag kommer, oavsett regering, arbetsmiljön att fortsätta kosta liv och lidande.

Ingemar E.L Göransson